Q:


A:

Mitä ovat brutto- ja nettoaika?


Bruttoaika= aikasi lähetyksestä maaliin
Nettoaika = aikasi lähtöviivan ylityksestä maaliin