Q:


A:

Vad är brutto- och nettotid?


Bruttotid = Din tid från startskottet.
Nettotid = Din tid från passering av startlinjen.