Results from Marathon International Rabat 2018

10km Homme V1

The result list is ordered by gross results
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 71 results
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. # Net Gross
1 » ABDELWAHAB EL YADOME 01/01/1977 Maroc V1 12298 (36:20) 36:20
2 » ELMOURABIT ABDELLATIF 01/01/1971 Maroc V1 12165 (46:52) 47:53
3 » AZIZ BEJJA 26/10/1974 Maroc V1 11920 (47:45) 47:58
4 » AZZOUZ MOUHA MOUSA 01/07/1969 Maroc V1 11795 (47:17) 48:27
5 » ABDERAZZAQ EL HANBALI 01/01/1973 Maroc V1 12213 (51:28) 52:21
6 » LARBI BHERICHE 05/04/1978 Maroc V1 12255 (50:16) 52:28
7 » MOHAMED OUAHMAN 10/03/1974 Maroc V1 12593 (52:22) 53:36
8 » YOUSSEF AMENZIZ 02/07/1977 Maroc V1 12265 (52:54) 54:06
9 » ABDELLATIF ELMASOUDI 02/06/1969 Maroc V1 12840 (53:23) 54:13
10 » ALI MOKHLESS 08/02/1975 Maroc V1 12600 (53:39) 55:01
11 » ABDERRAHIM AIT BELAD 31/12/1972 Maroc V1 12291 (55:13) 55:27
12 » Youssef BAKRI 31/07/1971 Maroc V1 12474 (36:33) 55:32
13 » MOHAMED OURTI 07/09/1978 Maroc V1 12465 (55:29) 56:45
14 » Abderrahim JAHID 29/04/1972 Maroc V1 12451 (52:19) 56:51
15 » Anouar MABDOU 21/09/1975 Maroc V1 12471 (53:56) 57:03
16 » SAAD EL HADRI 17/01/1975 Maroc V1 12253 (55:22) 57:36
17 » MOUNIR RHANDI 29/06/1973 Maroc V1 12273 (54:58) 57:48
18 » ABDELLAH JAOUI 21/11/1976 Maroc V1 16327 (56:45) 57:51
19 » MATHIEU YETNA MOOH 18/12/1974 Maroc V1 11922 (55:31) 58:43
20 » MUSTAPHA BOUKBECH 01/01/1978 Maroc V1 12551 (58:03) 58:58
21 » MOHAMED BADAOUI 20/06/1969 Maroc V1 12554 (57:55) 59:24
22 » HICHAM MOUHTADI 28/04/1974 Maroc V1 16311 (57:17) 1:00:09
23 » HICHAM FADI 07/09/1977 Maroc V1 12313 (1:00:10) 1:01:01
24 » AHMED TALBI AHMED 10/01/1976 Maroc V1 42292 (59:52) 1:01:10
25 » MOHAMED BOUZIANE 01/01/1972 Maroc V1 11992 (53:09) 1:01:36
26 » STPHANE BOURON 03/05/1971 Maroc V1 11731 (59:59) 1:01:50
27 » KHALID BAALI 18/07/1973 Maroc V1 12275 (59:10) 1:02:08
28 » NAWFEL ROUDIES 16/11/1974 Maroc V1 16313 (1:00:47) 1:02:14
29 » ADNANE SBAI 08/08/1977 Maroc V1 12215 (1:00:33) 1:04:16
30 » AMERICO RIBEIRO 13/12/1971 France V1 11625 (56:12) 1:04:26
31 » OUSSMAN SEYDINA 20/11/1970 Maroc V1 12151 (1:02:10) 1:04:51
32 » ABDERRHIM HAIRANE 19/03/1971 Maroc V1 3694 (1:02:49) 1:05:17
33 » LISA BISTRETZAN 02/11/1974 Canada V1 12558 (1:03:23) 1:05:40
33 » PHILIP BISTRETZAN 18/02/1972 Maroc V1 12557 (1:03:22) 1:05:40
35 » TAOUFIK OUKESSOU 19/02/1975 Maroc V1 11982 (1:03:44) 1:06:16
36 » ILYAS LYAZIDI 12/10/1975 Maroc V1 11734 (1:01:02) 1:06:23
37 » ADIL CHRAIBI 02/03/1974 Maroc V1 11869 (1:00:26) 1:08:07
38 » HASSAN DANON 09/07/1971 Maroc V1 11719 (51:58) 1:08:23
39 » MERYAM MAKIK 01/01/1976 Maroc V1 12212 (1:05:54) 1:08:24
40 » JALIL EL JIRARI 04/12/1968 Maroc V1 11611 (1:04:40) 1:08:25
41 » SARGUINI TITI 18/02/1975 Maroc V1 11958 (55:17) 1:08:54
42 » MUSTAPHA EL GATTIOUI 17/01/1968 Maroc V1 12317 (1:08:12) 1:10:18
43 » EBDELLATIF ERHID 16/03/1978 Maroc V1 11917 (1:09:00) 1:10:23
44 » MOHAMED HICHAM BENCHEKMOUN BELABBES 14/05/1973 Maroc V1 12229 (1:09:25) 1:11:36
45 » MOHAMMED TAZI 20/03/1972 Maroc V1 12302 (1:04:04) 1:11:46
46 » SAID RAHMANI 10/11/1978 Maroc V1 12803 (1:01:38) 1:12:22
47 » RACHID ETTAOUFIKI 19/12/1968 Maroc V1 12556 (1:09:44) 1:14:01
48 » ANASS SEDRATI 15/11/1976 Maroc V1 12140 (1:13:01) 1:14:30
49 » MOHAMED ABDELHAKIM EL ALAMI 05/03/1975 Maroc V1 12461 (1:08:19) 1:16:36
50 » MEHDI KACIMI 09/06/1973 Maroc V1 16884 (1:14:45) 1:21:04
51 » ABDELHAKIM HASSANI 11/09/1974 Maroc V1 12832 (1:14:46) 1:21:07
52 » KARIM BENJELLOUN 18/09/1975 Maroc V1 41902 (1:12:42) 1:21:08
53 » TARIQ CHELLAOUI 01/01/1974 Maroc V1 16879 (1:14:51) 1:21:10
53 » JALAL DRISSI 08/07/1971 Maroc V1 16881 (1:14:47) 1:21:10
55 » DRISS HAMZ 02/09/1976 Maroc V1 12498 (1:19:46) 1:22:21
56 » DAREM BOUCHENTOUF 28/06/1973 Maroc V1 11930 (1:10:29) 1:23:43
57 » SALH AHANCHI 01/01/1972 Maroc V1 12821 (1:12:43) 1:24:53
58 » SAID BEN LAFQIH 01/05/1969 Maroc V1 12818 (1:15:03) 1:24:54
59 » ADIL HOSSINI 05/09/1969 Maroc V1 11711 (1:24:14) 1:25:03
60 » HASSAN LOUAZIZ 10/10/1972 Maroc V1 11601 (1:11:49) 1:26:42
61 » KAMAL CHAMSI 14/02/1969 Maroc V1 12071 (1:25:25) 1:26:47
62 » NAJIB CHIADMI 31/12/1972 Maroc V1 12073 (1:20:51) 1:26:52
63 » MIRKO PANARESE 02/02/1977 Italie V1 12020 (1:07:36) 1:27:37
64 » MOHAMED OULAH 20/09/1974 Maroc V1 12849 (1:17:39) 1:30:28
65 » SIDI ABDELKARIM EL ALAOUI 07/01/1971 Maroc V1 12457 (1:18:00) 1:37:20
66 » ABDERRAHIM KHIA 13/02/1971 Maroc V1 11616 (1:19:28) 1:37:32
67 » AZIZ EL MALKI 07/06/1974 Maroc V1 12050 (1:28:44) 1:41:02
68 » MOHAMED TARHDA 25/06/1978 Maroc V1 12011 (1:34:41) 1:49:33
69 » RACHID TOUHTOU 01/01/1974 Maroc V1 11940 (1:39:38) 1:51:53
70 » ISSAM BOUDANE 29/11/1972 Maroc V1 11860 (1:39:48) 1:55:09
71 » MOHAMED FEIDI BOUZAGBAH 18/05/1974 Maroc V1 12132 (1:50:29) 2:09:28