Results from Casa Marathon 2019

21km Femme V1

The result list is ordered by gross results
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 25 results
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. # Net Gross
1 » amal biche 1977 Maroc V1 3870 (1:39:37) 1:40:20
2 » RABIAA GAMALI 1976 Maroc V1 4464 (1:39:29) 1:40:43
3 » YING ZHU 1976 Maroc V1 3017 (1:48:01) 1:49:08
4 » Hinde Bastor 1972 Maroc V1 3430 (1:53:37) 1:55:48
5 » asmaa elaroussi 1972 Maroc V1 3883 (1:56:22) 1:57:47
6 » hind benkirane 1976 Maroc V1 3429 (1:56:16) 1:58:27
7 » nadia housni 1977 Maroc V1 4548 (1:59:31) 2:01:28
8 » AHLAM BEHAMMMOU 1970 Maroc V1 4273 (2:02:53) 2:04:21
9 » Chams Ennahar EL MAHFOUD 1970 maroc V1 3279 (2:01:38) 2:05:16
10 » paula gutierrez 1978 Espagne V1 4361 (2:06:19) 2:07:35
11 » samira quazabary 1976 Maroc V1 3933 (2:05:44) 2:07:55
12 » bouchra radi 1970 Maroc V1 3136 (2:05:12) 2:09:56
13 » bouchra bochdi 1972 Maroc V1 3722 (2:12:39) 2:13:01
14 » souad benmadaila 1975 Maroc V1 3489 (2:15:48) 2:16:26
15 » Jennifer De Poorter 1975 Pays_Bas V1 3014 (2:15:51) 2:16:58
16 » mouna kadiri 1979 Maroc V1 3012 (2:15:58) 2:18:45
17 » khadija belcaid 1970 Maroc V1 3360 (2:21:38) 2:23:27
18 » SOUAD MOURTAFII 1973 Maroc V1 3383 (2:24:13) 2:25:24
19 » btyssam lahkym 1975 Maroc V1 3240 (2:23:33) 2:25:36
20 » NAWAL ELGHORFI 1977 Maroc V1 3407 (2:33:46) 2:41:57
21 » Azeim Ammneh 1978 Canada V1 3040 (2:42:48) 2:44:36
22 » WAFAA AIMANI 1972 Maroc V1 3798 (2:45:59) 2:48:35
23 » meriem benabjlil 1974 Maroc V1 3799 (2:50:36) 2:53:11
24 » NAIMA CHILALI 1972 Maroc V1 3408 (2:54:11) 2:55:24
25 » gannali leila 1976 Maroc V1 3843 (3:35:31) 3:38:07