Zoek wedstrijd

Uitslagen van Ameland Adventurerun powered by Salomon 2013

5k Vsen

Resultaat gesorteerd o.b.v. netto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 227 uitslagen
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Emma Verkaaik 1999 Sappemeer Vsen 3961 20:56 (20:57)
2 » Jeltsje Osinga 1985 Lionitas Vsen 3577 21:07 (21:08)
3 » Silke Jonkman 1997 Sappemeer Vsen 3966 21:55 (21:56)
4 » Andrea van Lieshout 1980 Loopgroep Aart Stigter Vsen 3362 22:42 (22:44)
5 » Sjoukje Sijtsma 1985 Burgum Vsen 3950 23:17 (23:18)
6 » Bernice Meijer 1996 Sappemeer Vsen 3958 23:55 (23:57)
7 » Dominique Veninga 1997 Sappemeer Vsen 3959 23:57 (23:57)
8 » Marinde van Dis 1999 Sappemeer Vsen 3960 23:58 (23:59)
9 » Aline de Jong 1998 Friesland Vsen 3864 24:24 (24:24)
10 » Anneloes Velt 2000 Sappemeer Vsen 3965 24:33 (24:35)
11 » Fenna de Boer 1988 Amsterdam Vsen 3774 24:39 (25:40)
12 » Angelique Klopstra 1999 Sappemeer Vsen 3964 24:49 (24:50)
13 » Rianne Nyenhuis 1999 Lionitas Vsen 3560 24:53 (24:55)
14 » Anneke van Veen 1984 Gorredijk Vsen 3242 25:22 (25:55)
15 » Moniek Boskma 1996 Hurdegaryp Vsen 3887 25:55 (26:20)
16 » Manon van Aurich 1999 AV Heerenveen Vsen 3479 27:01 (27:03)
17 » Eefje Hoedemakers 1985 's-Hertogenbosch Vsen 3480 27:33 (28:57)
18 » Manon Huseman-Hofstede 1983 Groningen Vsen 3827 27:35 (29:17)
19 » Imke van der Ploeg 1983 Goutum Vsen 3605 27:35 (30:23)
20 » Leonore Birkenholz 1987 Franeker Vsen 3821 27:49 (30:56)
21 » Sietske Talsma 1986 Warten Vsen 3857 27:53 (28:07)
22 » Telma van de Kamp 1996 Nes Ameland Vsen 3969 28:00 (28:36)
23 » Sjoukje Heidstra 1985 Leeuwarden Vsen 3951 28:02 (28:39)
24 » Marije Elgersma 1980 Goutum Vsen 3578 28:12 (30:59)
25 » Henrike van der Veen 1995 Dokkum Vsen 3926 28:18 (30:32)
26 » Anita Gemraad 1979 Damwald Vsen 2531 28:18 (29:03)
27 » Melanie Grijpstra 1994 Lionitas Vsen 3221 28:24 (28:27)
28 » Julia van Geffen 2000 Almere Vsen 3787 28:30 (28:30)
29 » Karin Tieman 1983 Leeuwarden Vsen 3740 28:34 (29:14)
30 » Ingrid adema 1985 Groningen Vsen 3659 28:34 (29:14)
31 » Tamara Kampen 1984 Drachten Vsen 3728 28:42 (30:34)
32 » Rosita van der Veen 1990 Wageningen Vsen 3913 28:43 (30:57)
33 » Charlotte Tsang 1996 Bolsward Vsen 3848 28:58 (29:05)
34 » Sineke Visser 1990 Kollum Vsen 3761 29:07 (32:08)
35 » Nicole Bolder 1990 Dutch Runners Vsen 3264 29:32 (30:22)
36 » Kirsten Tsang 2000 Bolsward Vsen 3851 29:37 (29:59)
37 » Joline van der Pant 1983 Zwolle Vsen 3777 29:42 (30:41)
38 » Anne-Marije Snaterse 1987 Leeuwarden Vsen 3498 29:45 (31:27)
39 » Mirjam van de Kamp 1988 Groningen Vsen 3427 29:49 (30:27)
40 » Susanne Zijlstra 1979 Franeker Vsen 2263 29:50 (30:36)
41 » Thelma Visser 1979 Franeker Vsen 3733 29:54 (30:13)
42 » Jacoba Hoeksma 1989 Drogeham Vsen 3316 30:07 (31:55)
42 » Julia Kool 2000 Wirdum Fr Vsen 3246 30:07 (30:37)
44 » Monique Holthuis 1980 Ysbrechtum Vsen 3691 30:09 (33:01)
45 » Anne-Marloes Peters 1990 Leeuwarden Vsen 2684 30:15 (31:19)
46 » Alie van Oosten 1982 Hallum Vsen 3741 30:20 (33:39)
47 » Berber Dedden 1988 Jistrum Vsen 3313 30:23 (32:11)
48 » Anke van Akker 1985 Zoutkamp Vsen 3838 30:26 (33:27)
49 » Lotte Sietses 1985 Rottevalle Vsen 3524 30:28 (31:31)
50 » Marjam Issa 1988 Leeuwarden Vsen 3807 30:34 (32:04)
51 » Ingrid Kuipers 1993 Burgum Vsen 3492 30:41 (31:19)
52 » Nynke Dedden 1988 Jistrum Vsen 3314 30:45 (32:31)
53 » Itty van Oosten 1985 Dokkum Vsen 3759 30:49 (34:08)
54 » Hannah Buwalda 1990 Franeker Vsen 3586 30:58 (31:23)
55 » Anneree Julianus 1989 Marsum Vsen 3778 31:03 (34:18)
56 » Sietske Sierksma 1982 Leeuwarden Vsen 3724 31:07 (31:54)
57 » onbekend 1994 Vsen 3618 31:08 (33:26)
58 » Els Boersma 1982 Groningen Vsen 1831 31:21 (33:08)
59 » Amarins Tamminga 1998 De Wilgen Vsen 3615 31:22 (31:56)
60 » Lucia Rijpstra 1985 Hollum Vsen 3203 31:25 (32:00)
61 » Baukje Kooistra 1979 Damwald Vsen 3386 31:25 (33:33)
62 » Esmee Ringersma 2004 Sneek Vsen 3365 31:25 (32:44)
63 » Berber Rijpstra 1988 Hollum Vsen 3201 31:25 (32:00)
64 » Doutzen Tilstra-Mud 1980 Tytsjerk Vsen 3292 31:28 (32:34)
65 » Maaike Geertsma 1985 Goutum Vsen 3765 31:32 (32:47)
66 » Sietske Kingma 1990 Metslawier Vsen 3360 31:45 (34:13)
67 » Yning Ying Yu 1988 Amsterdam Vsen 3831 31:45 (31:45)
68 » Yvonne Vonk-Blaauw 1979 AV Heerenveen Vsen 1829 31:55 (34:58)
69 » Franka Roorda 1991 Enschede Vsen 3715 31:55 (33:35)
70 » Sjoukje Drost 1984 Schalsum Vsen 2302 31:58 (32:31)
71 » Nynke Antonius 1983 Sneek Vsen 3920 32:07 (33:34)
72 » Joanne Hoekstra 1990 Goutum Vsen 2503 32:08 (35:08)
73 » Tessa van Hoving 1984 Goutum Vsen 2502 32:08 (35:08)
74 » Elske Wind 1988 Eastermar Vsen 3957 32:09 (33:56)
75 » Martine de Beer 1987 Dokkum Vsen 3610 32:13 (33:24)
76 » Sjoukje Schuurmans 1985 Nes Ameland Vsen 3208 32:23 (35:02)
77 » Ilse Zwaan 1990 Leeuwarden Vsen 3304 32:27 (33:42)
78 » Rynie Roorda 1984 Oentsjerk Vsen 3633 32:27 (34:18)
79 » Janneke Valk 1987 Anjum Vsen 3612 32:29 (33:09)
80 » Nicky Anna Obdam 1986 Amsterdam Vsen 3700 32:49 (33:27)
81 » Anja Poelsma 1983 Groningen Vsen 3598 32:52 (35:22)
82 » Jurrien Bodewes 1983 Sneek Vsen 3283 32:53 (35:23)
83 » Feya Boomsma 1999 Britsum Vsen 3859 32:55 (34:00)
84 » Wendy Jongedijk 1985 Heerenveen Vsen 3729 32:58 (34:03)
85 » Femke halbesma 1981 Sneek Vsen 3328 33:00 (35:05)
86 » Jetty van Slooten 1987 Ryptsjerk Vsen 3634 33:03 (34:55)
87 » Sjoukje Reitsma - de Boer 1982 Hurdegaryp Vsen 1547 33:14 (35:11)
88 » Justine van der Feen 1998 Burgum Vsen 3229 33:16 (34:24)
89 » Eva Annema 1984 Hilversum Vsen 3830 33:19 (35:43)
90 » Lea Tost 1998 Rheine Vsen 3352 33:22 (34:06)
91 » Petra Iedema 1981 Dokkum Vsen 3562 33:26 (35:44)
92 » Suze Kluiver 1994 Groningen Vsen 3337 33:26 (35:39)
93 » Margaretha Span 1979 Oosterwijtwerd Vsen 769 33:27 (36:36)
94 » Janette Fennema- vd Spoel 1990 Smilde Vsen 3351 33:28 (35:38)
95 » Klaske de Haan 1979 Loopgroep Hugo Veenker Vsen 3658 33:29 (34:46)
96 » Helga Steringa 1979 Dokkum Vsen 3739 33:30 (34:40)
97 » Lianne Permentier 1982 Groningen Vsen 3434 33:31 (36:43)
98 » Jeannou Miedema 1982 Leeuwarden Vsen 3311 33:33 (36:01)
99 » Thea Metz 1982 Wergea Vsen 3673 33:37 (34:57)
100 » Mare te Biesebeek 2000 Lionitas Vsen 3571 33:51 (35:26)
101 » Heleen Rienstra 1980 Utrecht Vsen 3694 33:52 (35:33)
102 » Aukje Jagersma 1984 Harkema Vsen 3734 33:52 (34:44)
103 » Mariska Buhrmann 1997 Enschede Vsen 3904 33:56 (34:28)
104 » Dorathea steringa 1982 IJlst Vsen 3619 33:59 (35:16)
105 » Margriet Schonenburg 1979 Leeuwarden Vsen 3421 34:03 (36:13)
106 » Afke Boven 1980 Ruinen Vsen 3685 34:05 (35:24)
107 » Alyt Kloos 1980 Leeuwarden Vsen 3944 34:05 (36:50)
108 » Else Kleiterp 1998 Stiens Vsen 3601 34:07 (35:18)
109 » Janita Veenstra 1980 Bakkeveen Vsen 3796 34:07 (35:17)
110 » Baukje Klein 1984 Leeuwarden Vsen 3259 34:11 (36:30)
111 » Carolien Boer 1979 Roden Vsen 2878 34:11 (37:12)
111 » Aukje Fokkema 1988 Eastermar Vsen 3626 34:11 (35:57)
113 » Martine de Groot 1988 Loopgroep Hugo Veenker Vsen 3344 34:12 (36:49)
114 » Christy poiesz 1980 Sneek Vsen 3617 34:12 (37:02)
115 » Fiona Reijne 1985 Peize Vsen 2283 34:17 (37:31)
116 » Krista de Vries 1981 Drachten Vsen 3794 34:20 (35:03)
117 » S. Reitsma 1980 Lemmer Vsen 3672 34:22 (36:39)
118 » Joke Anna Haisma 1979 Dokkum Vsen 3608 34:23 (35:45)
119 » Joke Wijbenga 1980 Dokkum Vsen 2702 34:25 (35:59)
120 » Nienke Riedstra 1999 Goutum Vsen 3472 34:28 (35:10)
121 » Meiny Dunnewind-Beukema 1985 Achlum Vsen 2204 34:32 (37:03)
122 » Marion Visser 1986 Nes Ameland Vsen 3941 34:34 (35:48)
123 » Saskia Brouwer 1987 Ballum Vsen 3204 34:36 (37:26)
124 » Ingrid Corstjens 1982 Arnhem Vsen 3486 34:38 (37:14)
125 » Anke Hilda Hoekstra 1984 Leeuwarden Vsen 3491 34:40 (36:33)
125 » Esther Hofstra 1979 Witmarsum Vsen 3674 34:40 (37:21)
127 » Rixt Baarsma 2002 Lionitas Vsen 3268 34:47 (35:55)
128 » Fleur Marquenie 1981 Haren Gn Vsen 2770 34:51 (35:28)
129 » Linda van Keulen 1991 Leeuwarden Vsen 3804 34:52 (37:27)
130 » Lian Tuinenga 1984 Goutum Vsen 3576 34:52 (37:43)
131 » Japke van Groning 1979 Franeker Vsen 3263 34:56 (35:47)
132 » Rachael Regts-Terpstra 1984 Marsum Vsen 3508 35:01 (37:35)
133 » Hilde Eisma 1979 Damwald Vsen 3755 35:02 (37:11)
134 » Jellie van der Zee 1988 Loopgroep Sneek Vsen 3584 35:07 (36:08)
135 » Pytsje Scherjon 1982 Kollum Vsen 3656 35:09 (36:00)
136 » Jenny de Roos 1991 Groningen Vsen 3411 35:14 (38:25)
137 » Dirkje Reitsma-Jensma 1986 Ferwert Vsen 3449 35:15 (37:07)
138 » Hedda Rasterhoff 1980 Groningen Vsen 3526 35:25 (36:54)
139 » Marieke Fokkema 1990 Leeuwarden Vsen 3627 35:26 (37:11)
140 » Marijke Venema 1986 Drachten Vsen 3630 35:27 (37:34)
141 » Wikje Mohtashem 1981 Assen Vsen 3726 35:33 (36:28)
142 » Michaela Upsing 1979 Rheine Vsen 3369 35:35 (36:28)
143 » Hedwich van der Goot 1982 Leeuwarden Vsen 3326 35:36 (35:54)
144 » Sophie Klijn 2000 Groningen Vsen 3653 35:36 (37:43)
145 » Lisanne Houkes 1981 Leeuwarden Vsen 3717 35:41 (38:52)
146 » Annagreet Tilma 1984 Oosternijkerk Vsen 3639 35:41 (38:36)
147 » Nine van de Kamp 1994 Stiens Vsen 3665 35:42 (36:42)
148 » Ilse van Slooten 1987 Munein Vsen 3635 35:43 (37:35)
149 » Wilma Lindeboom 1992 Marrum Vsen 3828 35:47 (36:15)
150 » Larissa Koster 1997 Leeuwarden Vsen 3776 35:49 (37:48)
151 » Lyanne Zondervan 1994 Leeuwarden Vsen 3454 35:50 (38:24)
152 » Sylvia Veninga 1990 Leeuwarden Vsen 3883 35:51 (37:23)
153 » Simone Schuurmans 1992 Groningen Vsen 3424 35:52 (38:45)
154 » Marielle Zoer 1980 Hardenberg Vsen 3791 35:58 (39:09)
155 » Tynke Lijcklama 1987 Leeuwarden Vsen 3467 36:10 (37:07)
156 » Yvonne Sieders 1982 Hoogeveen Vsen 3297 36:11 (38:12)
157 » Janneke Wobbes 1988 Harkema Vsen 3657 36:12 (37:05)
158 » Ilse Heida 1985 Sintjohannesga Vsen 3513 36:14 (38:48)
159 » Kim Wijnand 1987 Heerenveen Vsen 3514 36:14 (38:48)
160 » Aaltje Lindeboom-Welfing 1983 Opeinde Vsen 3628 36:18 (38:24)
161 » Lisbeth Harteveld 1982 Drachten Vsen 3587 36:19 (38:11)
162 » Anouk van Klinken 1987 Emmer-Compascuum Vsen 3822 36:31 (37:04)
163 » Femke Oomen 1998 Stiens Vsen 3579 36:41 (37:52)
164 » Odette Bruins 1982 Groningen Vsen 3303 36:50 (37:53)
165 » Astrid Hodiamont 1984 Arnhem Vsen 3442 36:52 (39:29)
166 » Sippie Lodder 1990 Metslawier Vsen 3358 36:52 (39:20)
167 » Linda Visser 1984 Meeden Vsen 3885 36:57 (37:49)
168 » Fardau Rienstra 1987 Drachten Vsen 3793 37:05 (37:48)
169 » Priscilla van Doorn 1988 Geleen Vsen 3372 37:15 (39:44)
170 » Marjolein Jellema 1989 Loopgroep Sneek Vsen 2445 37:17 (38:33)
171 » Lianne Dijkstra 1997 Loopgroep Hugo Veenker Vsen 3540 37:17 (37:38)
172 » Anna van der Ploeg 2000 Damwald Vsen 3954 37:20 (37:38)
173 » Eveline Broekhuizen 1983 Schagen Vsen 3852 37:28 (39:21)
174 » Lieuwkje van Kammen 1988 Harkema Vsen 3315 37:28 (39:13)
175 » Suzanne Rosmalen 2001 Zwolle Vsen 3882 37:35 (39:54)
176 » Susan Krottje 2003 Loopgroep Hugo Veenker Vsen 3820 37:44 (39:12)
177 » Annemiek Vonk 1979 Nijehaske Vsen 3266 37:45 (40:47)
178 » Sifra Okkema 1989 Winsum Fr Vsen 3597 37:47 (38:54)
179 » Lokke Walstra 1992 Winsum Fr Vsen 3591 37:49 (38:54)
180 » Nienke Oosterhaven 1991 Tzum Vsen 3278 37:52 (40:09)
181 » Mieke Wester 1990 Groningen Vsen 3279 37:54 (40:10)
182 » Nynke Kloosterman-van Reemst 1979 Damwald Vsen 3385 37:57 (40:06)
183 » Anna-Renske Oenema 1982 Boazum Vsen 3647 38:03 (39:22)
184 » Hilde Haites 1994 Stiens Vsen 3638 38:08 (40:02)
185 » Elaine adamse 1997 IJlst Vsen 3379 38:12 (40:08)
186 » Eva van Zandbergen 1983 Leeuwarden Vsen 1876 38:19 (41:12)
187 » Sjarina Bakker 1989 Akkrum Vsen 3537 38:19 (39:36)
188 » Gerda van der Veer-Dam 1979 Tijnje Vsen 3502 38:27 (41:00)
189 » Sanne Kooiker 1979 Damwald Vsen 3388 38:29 (40:41)
190 » Christy Clabots 1980 's-Gravenhage Vsen 3701 38:36 (41:53)
191 » Margriet Barneveld 1982 Genemuiden Vsen 3622 38:37 (41:55)
192 » Henneke Jansen 1982 Genemuiden Vsen 3621 38:41 (41:50)
193 » Geziene Keegstra 1987 Metslawier Vsen 3361 38:46 (41:11)
194 » Anja Aartsma 1987 Tjalleberd Vsen 3403 38:49 (41:15)
195 » Juliette Mensink 1990 Heiloo Vsen 3262 38:52 (40:26)
196 » Yvon Lodewijks 1985 Den Burg Vsen 1546 38:56 (41:04)
197 » Renske Kloetstra 1979 Damwald Vsen 3383 38:59 (41:14)
198 » Gretha Hoekstra 1979 Damwald Vsen 3384 39:03 (41:16)
198 » Marieke Elzinga 1979 Damwald Vsen 2537 39:03 (41:14)
200 » Tilly van der Poel 1989 Harkema Vsen 3317 39:05 (40:53)
201 » Jolanda haakma 1981 Oosternijkerk Vsen 3640 39:07 (42:02)
202 » Dieuwke Storm Postma 1982 Sumar Vsen 3280 39:09 (41:46)
203 » Liesbeth Kingma-Brouwer 1979 Leeuwarden Vsen 3699 39:21 (40:09)
204 » Ingrid van der Hoek 1979 Leeuwarden Vsen 3376 39:23 (40:31)
205 » Annemieke de Vries 1988 Tzum Vsen 3299 39:28 (41:29)
206 » Dionne Talsma 1979 Damwald Vsen 3382 39:41 (40:26)
207 » Geartsje Klaversma 1987 Wommels Vsen 3801 39:56 (41:08)
208 » Lydia Goeree 1990 Schildwolde Vsen 3407 41:03 (44:12)
209 » Yvonne Birkenholz 1986 Leeuwarden Vsen 3671 41:06 (44:12)
210 » Iris Kolkman 1979 Oudega gem Smallingerlnd Vsen 1934 41:13 (44:20)
211 » Ellen Wolfslag 1979 Goutum Vsen 3606 41:21 (42:09)
212 » Jantine Visser 1989 Stiens Vsen 3441 41:38 (43:24)
213 » Judith Blaas 1985 Tiel Vsen 3974 41:47 (43:12)
214 » Claudia Verdoorn 1983 Lionitas Vsen 3529 41:58 (44:44)
215 » Jantine Bos 1984 Apeldoorn Vsen 1958 42:11 (45:16)
216 » Wiepkje Ruis 1981 Sneek Vsen 3616 42:26 (45:32)
217 » Antje-Rixt van der Meij 1986 Ballum Vsen 3205 42:38 (45:44)
218 » Nicole Nagtegaal 1986 Nes Ameland Vsen 3206 42:42 (45:48)
219 » Ieteke Rekker 1979 Kollum Vsen 3593 42:54 (45:17)
220 » Rianne Nauta 1986 Kollum Vsen 3483 42:57 (44:08)
221 » Japke Bijma 1988 Tzum Vsen 2203 43:22 (45:50)
222 » Fardau Spijksma 1981 Stiens Vsen 3236 43:36 (43:36)
223 » Ina Stevens 1987 Loopgroep Leeuwarden Vsen 3244 44:21 (47:24)
224 » Jellie van Houten 1980 Joure Vsen 3324 44:33 (47:23)
225 » Kelly Brunninkhuis 1990 Groningen Vsen 3322 45:13 (45:56)
226 » Jolanda Goldsborough 1990 Leeuwarden Vsen 3306 45:21 (46:20)
227 » Margreet Woudstra 1982 Wolvega Vsen 3231 47:15 (49:48)