Uitslagen van 45ste Merenloop 2015

14 km Merenloop Recreanten

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying uitslagen 1 - 250 of 296 in total
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Riekele Kobes 1986 Haskerhorne Msen 231 (48:51) 48:51
2 » Jan Sytze Jonker 1986 Hemrik Msen 267 (50:53) 50:53
3 » Harry Wiersma 1972 Blije Msen 335 (52:50) 52:50
4 » Anno Huizenga 1969 Assen M45 321 (54:07) 54:07
5 » Richard Velzen 1978 Achlum Msen 248 (54:12) 54:12
6 » Koos-Jelmer de Vries 1987 Leeuwarden Msen 149 (54:15) 54:15
7 » Marcel Swart 1967 Grou M45 183 (55:15) 55:15
8 » M Zantema 1986 Goutum Msen 331 (55:23) 55:23
9 » Ydwine van der Veen 1993 Goutum Vsen 222 (55:36) 55:36
10 » Dick Wobbes 1992 Hurdegaryp Msen 336 (56:12) 56:13
11 » Pieter Talsma 1983 Mantgum Msen 179 (56:52) 56:52
12 » Johan Hoogeveen 1972 Boornbergum Msen 254 (56:59) 57:00
13 » Reinier Ingwersen 1963 Arum M45 220 (57:15) 57:15
14 » Peter Sibma 1981 Garyp Msen 117 (57:16) 57:17
15 » Jacob Ploeg 1968 Damwald M45 337 (57:18) 57:18
16 » Jouke Riemersma 1977 Jirnsum Msen 128 (57:36) 57:39
17 » Wabe Roskam 1972 Easterlittens Msen 75 (58:09) 58:09
18 » Wilco Bergsma 1985 Stiens Msen 318 (58:13) 58:13
19 » Jacob Wieland 1971 Heerenveen Msen 301 (1:00:01) 1:00:04
20 » Melchior Ram 1982 Harlingen Msen 275 (1:00:09) 1:00:16
21 » Leon Schut 1998 Grou Msen 273 (1:00:44) 1:00:46
22 » Harry Oosterhuis 1971 Stiens Msen 111 (1:00:58) 1:01:00
23 » Willem de Haan 1976 Garyp Msen 130 (1:01:02) 1:01:07
24 » Johan Reitsma 1980 Augustinusga Msen 333 (1:01:25) 1:01:40
25 » Koen Peeters 1972 Groningen Msen 260 (1:01:57) 1:02:00
26 » Ritske Flootman 1964 Menaam M45 282 (1:02:05) 1:02:06
27 » Sipke Talsma Msen 332 (1:02:14) 1:02:15
28 » Klaas Jan Miedema 1979 Goutum Msen 49 (1:02:16) 1:02:19
29 » Martijn Schmit 1973 Grou Msen 32 (1:02:22) 1:02:23
30 » Jeremy Deug 1984 Leeuwarden Msen 57 (1:02:33) 1:02:36
31 » Rienk de Vries 1957 Burgum M45 113 (1:02:52) 1:02:57
32 » Pieter Miedema 1986 Leeuwarden Msen 48 (1:02:57) 1:03:00
33 » Rudy Boogaard 1968 Heerhugowaard M45 168 (1:03:06) 1:03:06
34 » Jaap Schut 1967 Grou M45 272 (1:03:04) 1:03:07
35 » Jeske Pal 1997 Sint Nicolaasga Vsen 329 (1:03:06) 1:03:09
36 » Edwin Voorwinde 1973 Grou Msen 216 (1:03:07) 1:03:10
37 » Lydia Klessens 1964 Leeuwarden V40 228 (1:03:12) 1:03:18
38 » Dirk van der Vuurst 1964 Akkrum M45 169 (1:03:20) 1:03:22
39 » Jan Ulfman 1949 Hurdegaryp M45 4 (1:03:32) 1:03:35
40 » Regine Postma 1988 Sint Nicolaasga Vsen 74 (1:04:02) 1:04:03
41 » Rob Moenandar 1969 Groningen M45 68 (1:04:09) 1:04:15
42 » Peter Brink 1969 Grou M45 51 (1:04:19) 1:04:23
43 » Willem Vries 1965 Minnertsga M45 280 (1:04:25) 1:04:29
44 » Bettie Agricola 1967 Goingarijp V40 261 (1:04:31) 1:04:34
45 » Niels Nagelhout 1986 Sint Nicolaasga Msen 76 (1:04:39) 1:04:41
46 » Gerben Vrijburg 1965 De Veenhoop M45 187 (1:04:51) 1:04:52
47 » Tsjerk-Sake Catelein 1978 Grou Msen 242 (1:04:57) 1:04:59
48 » Jildert Bilstra 1992 Gorredijk Msen 120 (1:05:03) 1:05:06
49 » Harm Veenstra 1958 Gorredijk M45 82 (1:05:01) 1:05:10
50 » Gjalt Weistra 1968 Drachten M45 33 (1:05:00) 1:05:15
51 » Martijn Roolvink 1982 Leeuwarden Msen 23 (1:05:07) 1:05:18
52 » Hung Pham 1979 Leeuwarden Msen 289 (1:05:20) 1:05:20
53 » Rene Tuinenga 1973 Berltsum Msen 94 (1:05:16) 1:05:22
54 » Peter de Jong 1972 Oranjewoud Msen 66 (1:05:19) 1:05:24
55 » Nynke Steigenga 1985 Akkrum Vsen 566 (1:05:26) 1:05:29
56 » Seth Dorenbos 1971 Leeuwarden Msen 20 (1:05:14) 1:05:39
57 » Johan van der Graaf 1960 Berltsum M45 103 (1:05:25) 1:05:42
58 » Murk Postma 1955 Nijland M45 271 (1:05:45) 1:05:49
59 » Joeri Hendriks 1973 Franeker Msen 215 (1:05:31) 1:05:55
60 » Liesbeth Steenbergen 1966 Sneek V40 147 (1:05:59) 1:06:01
61 » Gearard Posthumus 1984 Heerenveen Msen 118 (1:06:00) 1:06:03
62 » Ate Bijlsma 1975 Garyp Msen 180 (1:06:02) 1:06:06
63 » Ronald Rauwerda 1968 Readtsjerk M45 166 (1:05:52) 1:06:08
64 » Brenda de Jong 1981 Drachten Vsen 63 (1:06:13) 1:06:14
65 » Jesper Keidel 1991 Wirdum Fr Msen 196 (1:06:22) 1:06:26
66 » Jasper Manschot 1985 Rotterdam Msen 141 (1:06:29) 1:06:32
67 » Niels Overzet 1975 Wytgaard Msen 30 (1:06:37) 1:06:41
68 » Jan Jelle Kuipers 1977 Wommels Msen 9 (1:06:43) 1:06:49
69 » Durk Polet 1967 Burgum M45 192 (1:06:41) 1:06:50
70 » Alexander Edens 1970 Stiens Msen 115 (1:06:50) 1:06:53
71 » Jehannes Gietema 1997 Akkrum Msen 199 (1:06:51) 1:06:57
72 » Eduard de Bruin 1966 Grou M45 295 (1:07:11) 1:07:13
73 » Maico van Balen 1990 Akkrum Msen 160 (1:07:17) 1:07:17
74 » Jaap Baalbergen 1960 Dokkum M45 39 (1:07:13) 1:07:18
75 » Willem Biemolt 1966 Utrecht M45 229 (1:07:01) 1:07:20
76 » Eddy Grootemmak 1971 Gorredijk Msen 339 (1:07:36) 1:07:36
77 » Petra Grimbergen 1970 Nij Beets V40 210 (1:07:33) 1:07:37
78 » Egbert Brink 1966 Zuidlaren M45 97 (1:07:33) 1:07:38
79 » Rien Diepenbroek 1963 Grou M45 84 (1:07:45) 1:08:00
80 » Lars Heldt 1997 Balkbrug Msen 197 (1:07:52) 1:08:02
81 » Abe Glazema 1971 Langezwaag Msen 193 (1:07:42) 1:08:07
82 » Atze wiepke Merkus 1976 Winsum Fr Msen 195 (1:08:07) 1:08:11
83 » Richard Dijkstra 1981 St.-Annaparochie Msen 167 (1:08:28) 1:08:31
84 » Tryntsje Bouwhuis 1987 Sint Nicolaasga Vsen 129 (1:08:35) 1:08:35
85 » Rene Zwaag 1976 Leeuwarden Msen 341 (1:08:28) 1:08:37
86 » Siart Smit 1973 Leeuwarden Msen 203 (1:08:32) 1:08:42
86 » Thys Visser 1965 Grou M45 298 (1:08:37) 1:08:42
88 » Sjouke Touber 1950 Stiens M45 305 (1:08:42) 1:08:44
89 » Keimpe Jager 1945 Dronryp M45 88 (1:08:42) 1:08:45
90 » Harry Schaafsma 1968 Leeuwarden M45 297 (1:08:32) 1:08:45
91 » Johannes Klaver 1972 Joure Msen 238 (1:08:25) 1:08:50
92 » Tjisse Berend Schaap 1971 Ingelum Msen 310 (1:08:48) 1:08:57
93 » Wiebe Jongsma 1958 Katlijk M45 239 (1:08:56) 1:09:01
94 » Klaas van Tricht 1968 Sneek M45 171 (1:09:12) 1:09:17
95 » Sonja Boogaard 1972 Middelburg V40 161 (1:09:52) 1:09:52
96 » Marten Jager 1970 Dronryp M45 112 (1:09:50) 1:09:53
97 » Maria Sterk 1979 Hallum Vsen 142 (1:09:51) 1:09:54
98 » Richard Touber 1975 Stiens Msen 304 (1:10:03) 1:10:07
99 » Xander Voulon 1989 Jirnsum Msen 292 (1:10:11) 1:10:14
100 » Meint Lei 1960 Hempens M45 40 (1:10:01) 1:10:17
101 » Pieter de Jong 1987 Jubbega Msen 284 (1:10:19) 1:10:21
102 » Wieger van Keulen 1959 Leeuwarden M45 71 (1:10:31) 1:10:45
103 » Eedse Nauta 1967 Wijnaldum M45 5 (1:10:35) 1:10:50
104 » David de Munnik 1985 Nijmegen Msen 230 (1:10:36) 1:10:53
105 » Loek Smid 1961 Hindeloopen M45 250 (1:11:07) 1:11:08
106 » Sjoerd Mulder 1976 Wytgaard Msen 24 (1:11:07) 1:11:11
107 » Duco Zijlstra 1957 Lekkum M45 246 (1:11:14) 1:11:17
108 » Anne Miedema 1951 Grou M45 233 (1:11:37) 1:11:40
109 » Arnold Kempenaar 1984 Sneek Msen 87 (1:11:27) 1:11:51
110 » Gerrit de Jong 1963 Zuidlaren M45 314 (1:11:43) 1:11:58
111 » Marit Houtsma 1976 Ried Vsen 328 (1:12:09) 1:12:16
112 » Piet Sikkema 1961 Grou M45 100 (1:12:03) 1:12:22
113 » Jan Wester 1968 Drachtstercompagnie M45 173 (1:12:19) 1:12:34
114 » Dorien Kooistra 1980 Lytsewierrum Vsen 101 (1:12:30) 1:12:35
115 » Gerrie Boersma 1964 Twijzel M45 83 (1:12:30) 1:12:38
116 » Hendrik Oosterhoff 1963 Heerenveen M45 95 (1:12:28) 1:12:44
117 » Harry Vellinga 1967 Grou M45 224 (1:12:47) 1:12:47
118 » Jaap Frank de Velde 1984 Kampen Msen 148 (1:12:43) 1:12:49
119 » Lieneke de Jong-Goris 1973 Grou V40 28 (1:12:30) 1:12:52
120 » Johan Beintema 1959 Leeuwarden M45 81 (1:12:43) 1:12:55
121 » Annemieke Docter 1969 Groningen V40 69 (1:12:57) 1:13:02
122 » Peter Klaver 1951 Boornbergum M45 93 (1:12:58) 1:13:03
123 » Karst Anema 1946 Stiens M45 178 (1:13:13) 1:13:18
124 » Gerlof Veldstra 1984 Mildam Msen 285 (1:13:17) 1:13:24
125 » Robert Altena 1966 Emmeloord M45 184 (1:13:10) 1:13:25
126 » Hedwich de Groot 1987 Groningen Vsen 296 (1:13:11) 1:13:28
127 » Annie Oostenbrink 1964 Oldeberkoop V40 124 (1:13:24) 1:13:32
127 » John van den Berg 1967 Noordwijk Gn M45 223 (1:13:28) 1:13:32
129 » Minne Marinus 1981 Grou Msen 256 (1:13:23) 1:13:33
130 » Erik Zwanenburg 1973 Oranjewoud Msen 205 (1:13:13) 1:13:35
131 » Meindert de Boer 1967 Burgum M45 217 (1:13:35) 1:13:45
132 » AndrĂ© van Dijk 1964 Grou M45 164 (1:13:40) 1:13:58
133 » Wendelien Schalij 1959 Leeuwarden V40 294 (1:13:50) 1:14:01
134 » Hans ten Brug 1990 Leeuwarden Msen 291 (1:13:50) 1:14:01
135 » Henk van der Heide 1963 Boornbergum M45 232 (1:14:00) 1:14:13
136 » Els Duurland 1955 Amsterdam V40 252 (1:14:05) 1:14:20
137 » Ronnie Bakker 1983 Heerenveen Msen 121 (1:14:06) 1:14:31
138 » Dirk Groen 1962 Franeker M45 324 (1:14:29) 1:14:41
139 » Jasper de Noord 1979 Leeuwarden Msen 70 (1:14:17) 1:14:41
140 » Eelco van der Werff 1965 It Heidenskip M45 91 (1:14:22) 1:14:43
141 » RenĂ© Bruinsma 1977 Leeuwarden Msen 10 (1:14:41) 1:14:45
142 » Kees Hofman 1978 Sneek Msen 85 (1:14:31) 1:14:54
143 » Karin Danhof 1971 Jirnsum V40 13 (1:14:54) 1:15:01
144 » Gert Jan Boermans 1970 Warten Msen 293 (1:14:47) 1:15:06
145 » Pim van Dieken 1956 Akkrum M45 125 (1:14:53) 1:15:06
146 » Siebren Boerma 1954 Garyp M45 213 (1:14:52) 1:15:16
146 » Roos Boerma 1959 Garyp V40 214 (1:14:51) 1:15:16
148 » Anneke Snijder 1962 Dronryp V40 46 (1:15:20) 1:15:30
149 » Maurice Tax 1968 Sneek M45 106 (1:15:29) 1:15:35
150 » Remco Visser 1963 Joure M45 174 (1:15:36) 1:15:39
151 » Hessel Dijkstra 1975 IJlst Msen 186 (1:15:37) 1:15:44
152 » Anita Hettenvan 1972 Franeker V40 259 (1:15:38) 1:15:45
153 » Bea Visser 1966 Joure V40 172 (1:15:40) 1:15:47
154 » Coby Bouma 1965 Franeker V40 240 (1:15:36) 1:15:56
155 » Gerard Lok 1990 Akkrum Msen 208 (1:15:49) 1:15:57
156 » Jan Barkmeijer 1973 Akkrum Msen 31 (1:15:52) 1:16:03
157 » Jille Terpstra 1984 Nieuwegein Msen 37 (1:16:07) 1:16:29
158 » Durk Reinsma 1959 Wergea M45 241 (1:16:21) 1:16:31
159 » Jakob Veenstra 1945 Drachten M45 237 (1:16:18) 1:16:31
160 » Piety Feenstra 1966 Leeuwarden V40 270 (1:16:04) 1:16:31
161 » Dries Wedzinga 1947 Drachten M45 132 (1:16:22) 1:16:33
162 » Amir Amini 1966 Leeuwarden M45 181 (1:16:43) 1:16:43
163 » Marijke Terpstra-Hobert 1953 Stiens V40 35 (1:17:00) 1:17:08
164 » Gerrit Bosma 1971 Ryptsjerk Msen 191 (1:16:59) 1:17:13
165 » jan Lootsma 1949 Menaam M45 317 (1:17:02) 1:17:18
166 » EW Brander 1969 Haule M45 38 (1:17:16) 1:17:22
167 » Baukje van der Burg 1961 Koarnjum V40 176 (1:17:17) 1:17:25
168 » Sonja van den Berg 1968 Noordwijk Gn V40 251 (1:17:28) 1:17:32
169 » Rixte Mulder 1960 Joure V40 53 (1:17:34) 1:17:41
170 » Rik Troostheide 1975 Leeuwarden Msen 290 (1:17:48) 1:17:54
171 » ingrid Deinum 1980 Joure Vsen 145 (1:17:46) 1:17:55
172 » Fokke Dooper 1963 Grou M45 226 (1:18:12) 1:18:18
173 » Koos van der Ploeg 1960 Leeuwarden M45 269 (1:18:47) 1:18:55
174 » Feike Talen 1979 Sneek Msen 140 (1:18:47) 1:18:56
175 » Lammert Kort 1969 Roden M45 212 (1:18:54) 1:19:18
176 » Anton Langeberg 1967 Reduzum M45 80 (1:19:17) 1:19:23
177 » Johanna de Groot 1978 Noardburgum Vsen 218 (1:19:21) 1:19:27
178 » Femke Boersma 1976 Balk Vsen 182 (1:19:21) 1:19:34
179 » Klaas Vrijburg 1998 De Veenhoop Msen 188 (1:19:43) 1:19:45
180 » Andre Groen 1971 Franeker Msen 136 (1:19:36) 1:19:52
180 » Anja Riem 1976 Franeker Vsen 135 (1:19:36) 1:19:52
182 » Astrid de Boer 1968 Leeuwarden V40 86 (1:19:41) 1:20:06
183 » Wies ten Kampe 1968 Grou V40 159 (1:19:41) 1:20:06
184 » Michael van der Weg 1968 Leeuwarden M45 27 (1:19:43) 1:20:08
185 » Leo Versteeg 1951 Franeker M45 316 (1:20:06) 1:20:20
186 » Hendry Westerhof 1955 Drachten M45 110 (1:20:11) 1:20:21
187 » Luuk Jeeninga 1978 Leeuwarden Msen 279 (1:20:02) 1:20:31
188 » J0-Albert Kooistra 1974 Easterwierrum Msen 29 (1:20:07) 1:20:32
189 » Harry Meijer 1951 Leeuwarden M45 116 (1:20:10) 1:20:35
190 » Marten van der Wal 1966 It Heidenskip M45 102 (1:20:13) 1:20:36
191 » Ronald Danhof 1963 Onderdendam M45 308 (1:20:31) 1:20:39
192 » Jacqueline Sollie 1962 Stiens V40 133 (1:20:52) 1:21:00
193 » Janny Troelstra 1969 Terband V40 134 (1:20:43) 1:21:03
194 » Fokko Fokma 1956 Grou M45 257 (1:20:58) 1:21:06
195 » Klaas Veldman 1955 Sint Nicolaasga M45 249 (1:21:07) 1:21:11
196 » Anne den Herder 1968 Menaam V40 26 (1:21:08) 1:21:14
197 » Mayke van Klaveren 1962 Leeuwarden V40 265 (1:20:53) 1:21:18
198 » Ruben van Noordennen 1964 Drachten M45 114 (1:21:16) 1:21:23
199 » Gerdi Leurs 1989 Sneek Vsen 330 (1:21:01) 1:21:24
200 » Jorrit Ingwersen 2003 Harlingen Msen 322 (1:21:10) 1:21:25
201 » Esther Dijkstra 1983 Sint Nicolaasga Vsen 43 (1:21:19) 1:21:30
202 » Tina Bekius 1981 Berltsum Vsen 22 (1:21:20) 1:21:37
203 » Nancy van Heerde 1971 Goutum V40 278 (1:21:47) 1:22:09
204 » Tineke Blaauw 1951 Franeker V40 153 (1:21:55) 1:22:17
205 » Henk Blaauw 1949 Franeker M45 154 (1:21:53) 1:22:18
206 » Pytrik Amsterdam 1979 Sneek Msen 77 (1:22:20) 1:22:30
207 » Geert Teitsma 1956 Grou M45 126 (1:22:16) 1:22:35
208 » Willem Reitsma 1954 Leeuwarden M45 2 (1:22:28) 1:22:36
209 » Sidney Hooghiemster 1962 Grou M45 302 (1:22:26) 1:22:42
210 » Wieke de Haan 1959 Mantgum V40 131 (1:22:36) 1:22:45
211 » Ingeborg Posthuma 1964 Nes gem Boarnsterhim V40 127 (1:22:35) 1:22:52
212 » Annette Oosterwijk 1960 Oentsjerk V40 185 (1:22:46) 1:22:57
213 » Jan Feenstra 1941 Leeuwarden M45 258 (1:22:49) 1:23:07
214 » Miranda Majour 1975 Gorredijk Vsen 334 (1:22:47) 1:23:09
215 » Gelske Rozema 1967 Goutum V40 15 (1:23:01) 1:23:21
216 » T Ploeg 1970 Damwald V40 338 (1:23:17) 1:23:22
217 » Sandra van Diemen 1990 Groningen Vsen 65 (1:23:10) 1:23:30
218 » Hans Bonnema 1963 Dronryp M45 44 (1:23:22) 1:23:32
219 » Anne Martin de Jong 1970 Leeuwarden Msen 276 (1:23:23) 1:23:33
220 » Bert Niemarkt 1944 Winsum Gn M45 163 (1:23:26) 1:23:35
221 » Frans R Ketting Olivier 1971 Rotsterhaule Msen 162 (1:23:27) 1:23:36
222 » Margriet Terpstra 1966 Leeuwarden V40 235 (1:23:24) 1:23:44
223 » Bertus Sieperda 1960 Akkrum M45 206 (1:23:36) 1:23:50
224 » Erwin Oosterkamp 1981 Grou Msen 200 (1:23:29) 1:23:50
225 » Esther Heuzinkveld 1977 Grou Vsen 209 (1:23:54) 1:24:08
226 » Gijs de Graaaf 1964 Utrecht M45 303 (1:23:58) 1:24:14
227 » Marc Hulzebos 1977 Leeuwarden Msen 54 (1:24:10) 1:24:26
228 » Mirjam van den Akker 1964 Arum V40 221 (1:24:19) 1:24:31
229 » Haaije Jorritsma 1957 Grou M45 105 (1:24:20) 1:24:32
230 » Simon Vlas 1965 Nes gem Boarnsterhim M45 45 (1:24:25) 1:24:48
231 » Jacco Veldman 1974 Grou Msen 165 (1:24:29) 1:24:56
232 » Ronald van der Veen 1976 Kollum Msen 6 (1:24:54) 1:25:17
233 » Marieke Meinderts 1979 Grou Vsen 194 (1:25:08) 1:25:19
234 » Jan Kooistra 1947 Harlingen M45 343 (1:25:04) 1:25:26
235 » Bartha Meinderts 1982 Wergea Vsen 327 (1:25:38) 1:25:48
236 » Hohn Moninex 1947 Goutum M45 313 (1:25:49) 1:25:58
237 » Arjo van Lier 1960 Hilaard M45 190 (1:25:43) 1:26:00
238 » Casper van Lier 1991 Wageningen Msen 189 (1:25:43) 1:26:00
239 » Lysbet Faber 1959 Lemmer V40 268 (1:25:48) 1:26:05
240 » Teun van der Meij 1955 Tzum M45 315 (1:26:23) 1:26:36
241 » Marijke Ypma 1977 Wytgaard Vsen 42 (1:26:28) 1:26:40
242 » Jose Baas-Zondag 1957 Grou V40 455 (1:27:10) 1:27:20
243 » Geert Baar 1966 Grou M45 152 (1:27:38) 1:27:42
244 » Harrit Winia 1962 Sint Nicolaasga M45 225 (1:27:34) 1:27:49
245 » Verona Fortuin 1966 Broek Fr V40 96 (1:27:33) 1:27:49
246 » Anita Agricola 1973 Sint Nicolaasga V40 320 (1:27:34) 1:27:49
247 » Karin Boersma 1965 Sint Nicolaasga V40 107 (1:27:35) 1:27:50
248 » Grietje de Jong 1973 Wirdum Fr V40 414 (1:27:37) 1:27:50
249 » Marcella Ensel Boonstra Vsen 17 (1:27:50) 1:28:11
250 » Wim Manshande 1958 Harlingen M45 263 (1:28:08) 1:28:16