Uitslagen van 45ste Merenloop 2015

14 km Merenloop Recreanten M45

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 112 uitslagen
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Anno Huizenga 1969 Assen M45 321 (54:07) 54:07
2 » Marcel Swart 1967 Grou M45 183 (55:15) 55:15
3 » Reinier Ingwersen 1963 Arum M45 220 (57:15) 57:15
4 » Jacob Ploeg 1968 Damwald M45 337 (57:18) 57:18
5 » Ritske Flootman 1964 Menaam M45 282 (1:02:05) 1:02:06
6 » Rienk de Vries 1957 Burgum M45 113 (1:02:52) 1:02:57
7 » Rudy Boogaard 1968 Heerhugowaard M45 168 (1:03:06) 1:03:06
8 » Jaap Schut 1967 Grou M45 272 (1:03:04) 1:03:07
9 » Dirk van der Vuurst 1964 Akkrum M45 169 (1:03:20) 1:03:22
10 » Jan Ulfman 1949 Hurdegaryp M45 4 (1:03:32) 1:03:35
11 » Rob Moenandar 1969 Groningen M45 68 (1:04:09) 1:04:15
12 » Peter Brink 1969 Grou M45 51 (1:04:19) 1:04:23
13 » Willem Vries 1965 Minnertsga M45 280 (1:04:25) 1:04:29
14 » Gerben Vrijburg 1965 De Veenhoop M45 187 (1:04:51) 1:04:52
15 » Harm Veenstra 1958 Gorredijk M45 82 (1:05:01) 1:05:10
16 » Gjalt Weistra 1968 Drachten M45 33 (1:05:00) 1:05:15
17 » Johan van der Graaf 1960 Berltsum M45 103 (1:05:25) 1:05:42
18 » Murk Postma 1955 Nijland M45 271 (1:05:45) 1:05:49
19 » Ronald Rauwerda 1968 Readtsjerk M45 166 (1:05:52) 1:06:08
20 » Durk Polet 1967 Burgum M45 192 (1:06:41) 1:06:50
21 » Eduard de Bruin 1966 Grou M45 295 (1:07:11) 1:07:13
22 » Jaap Baalbergen 1960 Dokkum M45 39 (1:07:13) 1:07:18
23 » Willem Biemolt 1966 Utrecht M45 229 (1:07:01) 1:07:20
24 » Egbert Brink 1966 Zuidlaren M45 97 (1:07:33) 1:07:38
25 » Rien Diepenbroek 1963 Grou M45 84 (1:07:45) 1:08:00
26 » Thys Visser 1965 Grou M45 298 (1:08:37) 1:08:42
27 » Sjouke Touber 1950 Stiens M45 305 (1:08:42) 1:08:44
28 » Keimpe Jager 1945 Dronryp M45 88 (1:08:42) 1:08:45
29 » Harry Schaafsma 1968 Leeuwarden M45 297 (1:08:32) 1:08:45
30 » Wiebe Jongsma 1958 Katlijk M45 239 (1:08:56) 1:09:01
31 » Klaas van Tricht 1968 Sneek M45 171 (1:09:12) 1:09:17
32 » Marten Jager 1970 Dronryp M45 112 (1:09:50) 1:09:53
33 » Meint Lei 1960 Hempens M45 40 (1:10:01) 1:10:17
34 » Wieger van Keulen 1959 Leeuwarden M45 71 (1:10:31) 1:10:45
35 » Eedse Nauta 1967 Wijnaldum M45 5 (1:10:35) 1:10:50
36 » Loek Smid 1961 Hindeloopen M45 250 (1:11:07) 1:11:08
37 » Duco Zijlstra 1957 Lekkum M45 246 (1:11:14) 1:11:17
38 » Anne Miedema 1951 Grou M45 233 (1:11:37) 1:11:40
39 » Gerrit de Jong 1963 Zuidlaren M45 314 (1:11:43) 1:11:58
40 » Piet Sikkema 1961 Grou M45 100 (1:12:03) 1:12:22
41 » Jan Wester 1968 Drachtstercompagnie M45 173 (1:12:19) 1:12:34
42 » Gerrie Boersma 1964 Twijzel M45 83 (1:12:30) 1:12:38
43 » Hendrik Oosterhoff 1963 Heerenveen M45 95 (1:12:28) 1:12:44
44 » Harry Vellinga 1967 Grou M45 224 (1:12:47) 1:12:47
45 » Johan Beintema 1959 Leeuwarden M45 81 (1:12:43) 1:12:55
46 » Peter Klaver 1951 Boornbergum M45 93 (1:12:58) 1:13:03
47 » Karst Anema 1946 Stiens M45 178 (1:13:13) 1:13:18
48 » Robert Altena 1966 Emmeloord M45 184 (1:13:10) 1:13:25
49 » John van den Berg 1967 Noordwijk Gn M45 223 (1:13:28) 1:13:32
50 » Meindert de Boer 1967 Burgum M45 217 (1:13:35) 1:13:45
51 » AndrĂ© van Dijk 1964 Grou M45 164 (1:13:40) 1:13:58
52 » Henk van der Heide 1963 Boornbergum M45 232 (1:14:00) 1:14:13
53 » Dirk Groen 1962 Franeker M45 324 (1:14:29) 1:14:41
54 » Eelco van der Werff 1965 It Heidenskip M45 91 (1:14:22) 1:14:43
55 » Pim van Dieken 1956 Akkrum M45 125 (1:14:53) 1:15:06
56 » Siebren Boerma 1954 Garyp M45 213 (1:14:52) 1:15:16
57 » Maurice Tax 1968 Sneek M45 106 (1:15:29) 1:15:35
58 » Remco Visser 1963 Joure M45 174 (1:15:36) 1:15:39
59 » Durk Reinsma 1959 Wergea M45 241 (1:16:21) 1:16:31
60 » Jakob Veenstra 1945 Drachten M45 237 (1:16:18) 1:16:31
61 » Dries Wedzinga 1947 Drachten M45 132 (1:16:22) 1:16:33
62 » Amir Amini 1966 Leeuwarden M45 181 (1:16:43) 1:16:43
63 » jan Lootsma 1949 Menaam M45 317 (1:17:02) 1:17:18
64 » EW Brander 1969 Haule M45 38 (1:17:16) 1:17:22
65 » Fokke Dooper 1963 Grou M45 226 (1:18:12) 1:18:18
66 » Koos van der Ploeg 1960 Leeuwarden M45 269 (1:18:47) 1:18:55
67 » Lammert Kort 1969 Roden M45 212 (1:18:54) 1:19:18
68 » Anton Langeberg 1967 Reduzum M45 80 (1:19:17) 1:19:23
69 » Michael van der Weg 1968 Leeuwarden M45 27 (1:19:43) 1:20:08
70 » Leo Versteeg 1951 Franeker M45 316 (1:20:06) 1:20:20
71 » Hendry Westerhof 1955 Drachten M45 110 (1:20:11) 1:20:21
72 » Harry Meijer 1951 Leeuwarden M45 116 (1:20:10) 1:20:35
73 » Marten van der Wal 1966 It Heidenskip M45 102 (1:20:13) 1:20:36
74 » Ronald Danhof 1963 Onderdendam M45 308 (1:20:31) 1:20:39
75 » Fokko Fokma 1956 Grou M45 257 (1:20:58) 1:21:06
76 » Klaas Veldman 1955 Sint Nicolaasga M45 249 (1:21:07) 1:21:11
77 » Ruben van Noordennen 1964 Drachten M45 114 (1:21:16) 1:21:23
78 » Henk Blaauw 1949 Franeker M45 154 (1:21:53) 1:22:18
79 » Geert Teitsma 1956 Grou M45 126 (1:22:16) 1:22:35
80 » Willem Reitsma 1954 Leeuwarden M45 2 (1:22:28) 1:22:36
81 » Sidney Hooghiemster 1962 Grou M45 302 (1:22:26) 1:22:42
82 » Jan Feenstra 1941 Leeuwarden M45 258 (1:22:49) 1:23:07
83 » Hans Bonnema 1963 Dronryp M45 44 (1:23:22) 1:23:32
84 » Bert Niemarkt 1944 Winsum Gn M45 163 (1:23:26) 1:23:35
85 » Bertus Sieperda 1960 Akkrum M45 206 (1:23:36) 1:23:50
86 » Gijs de Graaaf 1964 Utrecht M45 303 (1:23:58) 1:24:14
87 » Haaije Jorritsma 1957 Grou M45 105 (1:24:20) 1:24:32
88 » Simon Vlas 1965 Nes gem Boarnsterhim M45 45 (1:24:25) 1:24:48
89 » Jan Kooistra 1947 Harlingen M45 343 (1:25:04) 1:25:26
90 » Hohn Moninex 1947 Goutum M45 313 (1:25:49) 1:25:58
91 » Arjo van Lier 1960 Hilaard M45 190 (1:25:43) 1:26:00
92 » Teun van der Meij 1955 Tzum M45 315 (1:26:23) 1:26:36
93 » Geert Baar 1966 Grou M45 152 (1:27:38) 1:27:42
94 » Harrit Winia 1962 Sint Nicolaasga M45 225 (1:27:34) 1:27:49
95 » Wim Manshande 1958 Harlingen M45 263 (1:28:08) 1:28:16
96 » Bouke Fennema 1962 Britsum M45 122 (1:28:12) 1:28:24
97 » Jan Panhuis 1946 Leeuwarden M45 60 (1:28:15) 1:28:25
98 » Geert Kraak 1934 Heerenveen M45 340 (1:29:19) 1:29:28
99 » Pier van Olphen 1968 Leeuwarden M45 34 (1:29:19) 1:29:35
100 » Wietze Hofman 1963 It Heidenskip M45 323 (1:29:59) 1:30:21
101 » Bauke Rinzema 1966 Joure M45 98 (1:30:02) 1:30:27
102 » Joost Hamstra 1969 Garyp M45 198 (1:31:09) 1:31:33
103 » Teake Hogendorp 1955 Burgum M45 138 (1:31:11) 1:31:34
104 » P vd Pal 1966 Siddeburen M45 306 (1:31:55) 1:32:13
105 » Durk Swiers 1954 Nieuwolda M45 307 (1:32:47) 1:33:07
106 » Ridzert Postma 1950 Sneek M45 151 (1:32:53) 1:33:12
107 » Ebe Docter 1942 Drachten M45 62 (1:33:12) 1:33:33
108 » Geert Patist 1967 Sneek M45 170 (1:36:37) 1:37:02
109 » Nico Kuiper 1968 Sneek M45 61 (1:36:37) 1:37:02
110 » Albert Rameau 1954 Rien M45 99 (1:37:18) 1:37:27
111 » Jippe Bokma 1949 Leeuwarden M45 139 (1:37:40) 1:37:51
112 » Joop Boonstra 1944 Leeuwarden M45 67 (1:39:33) 1:39:43