Uitslagen van 45ste Merenloop 2015

14 km Merenloop Recreanten Msen

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 95 uitslagen
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Riekele Kobes 1986 Haskerhorne Msen 231 (48:51) 48:51
2 » Jan Sytze Jonker 1986 Hemrik Msen 267 (50:53) 50:53
3 » Harry Wiersma 1972 Blije Msen 335 (52:50) 52:50
4 » Richard Velzen 1978 Achlum Msen 248 (54:12) 54:12
5 » Koos-Jelmer de Vries 1987 Leeuwarden Msen 149 (54:15) 54:15
6 » M Zantema 1986 Goutum Msen 331 (55:23) 55:23
7 » Dick Wobbes 1992 Hurdegaryp Msen 336 (56:12) 56:13
8 » Pieter Talsma 1983 Mantgum Msen 179 (56:52) 56:52
9 » Johan Hoogeveen 1972 Boornbergum Msen 254 (56:59) 57:00
10 » Peter Sibma 1981 Garyp Msen 117 (57:16) 57:17
11 » Jouke Riemersma 1977 Jirnsum Msen 128 (57:36) 57:39
12 » Wabe Roskam 1972 Easterlittens Msen 75 (58:09) 58:09
13 » Wilco Bergsma 1985 Stiens Msen 318 (58:13) 58:13
14 » Jacob Wieland 1971 Heerenveen Msen 301 (1:00:01) 1:00:04
15 » Melchior Ram 1982 Harlingen Msen 275 (1:00:09) 1:00:16
16 » Leon Schut 1998 Grou Msen 273 (1:00:44) 1:00:46
17 » Harry Oosterhuis 1971 Stiens Msen 111 (1:00:58) 1:01:00
18 » Willem de Haan 1976 Garyp Msen 130 (1:01:02) 1:01:07
19 » Johan Reitsma 1980 Augustinusga Msen 333 (1:01:25) 1:01:40
20 » Koen Peeters 1972 Groningen Msen 260 (1:01:57) 1:02:00
21 » Sipke Talsma Msen 332 (1:02:14) 1:02:15
22 » Klaas Jan Miedema 1979 Goutum Msen 49 (1:02:16) 1:02:19
23 » Martijn Schmit 1973 Grou Msen 32 (1:02:22) 1:02:23
24 » Jeremy Deug 1984 Leeuwarden Msen 57 (1:02:33) 1:02:36
25 » Pieter Miedema 1986 Leeuwarden Msen 48 (1:02:57) 1:03:00
26 » Edwin Voorwinde 1973 Grou Msen 216 (1:03:07) 1:03:10
27 » Niels Nagelhout 1986 Sint Nicolaasga Msen 76 (1:04:39) 1:04:41
28 » Tsjerk-Sake Catelein 1978 Grou Msen 242 (1:04:57) 1:04:59
29 » Jildert Bilstra 1992 Gorredijk Msen 120 (1:05:03) 1:05:06
30 » Martijn Roolvink 1982 Leeuwarden Msen 23 (1:05:07) 1:05:18
31 » Hung Pham 1979 Leeuwarden Msen 289 (1:05:20) 1:05:20
32 » Rene Tuinenga 1973 Berltsum Msen 94 (1:05:16) 1:05:22
33 » Peter de Jong 1972 Oranjewoud Msen 66 (1:05:19) 1:05:24
34 » Seth Dorenbos 1971 Leeuwarden Msen 20 (1:05:14) 1:05:39
35 » Joeri Hendriks 1973 Franeker Msen 215 (1:05:31) 1:05:55
36 » Gearard Posthumus 1984 Heerenveen Msen 118 (1:06:00) 1:06:03
37 » Ate Bijlsma 1975 Garyp Msen 180 (1:06:02) 1:06:06
38 » Jesper Keidel 1991 Wirdum Fr Msen 196 (1:06:22) 1:06:26
39 » Jasper Manschot 1985 Rotterdam Msen 141 (1:06:29) 1:06:32
40 » Niels Overzet 1975 Wytgaard Msen 30 (1:06:37) 1:06:41
41 » Jan Jelle Kuipers 1977 Wommels Msen 9 (1:06:43) 1:06:49
42 » Alexander Edens 1970 Stiens Msen 115 (1:06:50) 1:06:53
43 » Jehannes Gietema 1997 Akkrum Msen 199 (1:06:51) 1:06:57
44 » Maico van Balen 1990 Akkrum Msen 160 (1:07:17) 1:07:17
45 » Eddy Grootemmak 1971 Gorredijk Msen 339 (1:07:36) 1:07:36
46 » Lars Heldt 1997 Balkbrug Msen 197 (1:07:52) 1:08:02
47 » Abe Glazema 1971 Langezwaag Msen 193 (1:07:42) 1:08:07
48 » Atze wiepke Merkus 1976 Winsum Fr Msen 195 (1:08:07) 1:08:11
49 » Richard Dijkstra 1981 St.-Annaparochie Msen 167 (1:08:28) 1:08:31
50 » Rene Zwaag 1976 Leeuwarden Msen 341 (1:08:28) 1:08:37
51 » Siart Smit 1973 Leeuwarden Msen 203 (1:08:32) 1:08:42
52 » Johannes Klaver 1972 Joure Msen 238 (1:08:25) 1:08:50
53 » Tjisse Berend Schaap 1971 Ingelum Msen 310 (1:08:48) 1:08:57
54 » Richard Touber 1975 Stiens Msen 304 (1:10:03) 1:10:07
55 » Xander Voulon 1989 Jirnsum Msen 292 (1:10:11) 1:10:14
56 » Pieter de Jong 1987 Jubbega Msen 284 (1:10:19) 1:10:21
57 » David de Munnik 1985 Nijmegen Msen 230 (1:10:36) 1:10:53
58 » Sjoerd Mulder 1976 Wytgaard Msen 24 (1:11:07) 1:11:11
59 » Arnold Kempenaar 1984 Sneek Msen 87 (1:11:27) 1:11:51
60 » Jaap Frank de Velde 1984 Kampen Msen 148 (1:12:43) 1:12:49
61 » Gerlof Veldstra 1984 Mildam Msen 285 (1:13:17) 1:13:24
62 » Minne Marinus 1981 Grou Msen 256 (1:13:23) 1:13:33
63 » Erik Zwanenburg 1973 Oranjewoud Msen 205 (1:13:13) 1:13:35
64 » Hans ten Brug 1990 Leeuwarden Msen 291 (1:13:50) 1:14:01
65 » Ronnie Bakker 1983 Heerenveen Msen 121 (1:14:06) 1:14:31
66 » Jasper de Noord 1979 Leeuwarden Msen 70 (1:14:17) 1:14:41
67 » RenĂ© Bruinsma 1977 Leeuwarden Msen 10 (1:14:41) 1:14:45
68 » Kees Hofman 1978 Sneek Msen 85 (1:14:31) 1:14:54
69 » Gert Jan Boermans 1970 Warten Msen 293 (1:14:47) 1:15:06
70 » Hessel Dijkstra 1975 IJlst Msen 186 (1:15:37) 1:15:44
71 » Gerard Lok 1990 Akkrum Msen 208 (1:15:49) 1:15:57
72 » Jan Barkmeijer 1973 Akkrum Msen 31 (1:15:52) 1:16:03
73 » Jille Terpstra 1984 Nieuwegein Msen 37 (1:16:07) 1:16:29
74 » Gerrit Bosma 1971 Ryptsjerk Msen 191 (1:16:59) 1:17:13
75 » Rik Troostheide 1975 Leeuwarden Msen 290 (1:17:48) 1:17:54
76 » Feike Talen 1979 Sneek Msen 140 (1:18:47) 1:18:56
77 » Klaas Vrijburg 1998 De Veenhoop Msen 188 (1:19:43) 1:19:45
78 » Andre Groen 1971 Franeker Msen 136 (1:19:36) 1:19:52
79 » Luuk Jeeninga 1978 Leeuwarden Msen 279 (1:20:02) 1:20:31
80 » J0-Albert Kooistra 1974 Easterwierrum Msen 29 (1:20:07) 1:20:32
81 » Jorrit Ingwersen 2003 Harlingen Msen 322 (1:21:10) 1:21:25
82 » Pytrik Amsterdam 1979 Sneek Msen 77 (1:22:20) 1:22:30
83 » Anne Martin de Jong 1970 Leeuwarden Msen 276 (1:23:23) 1:23:33
84 » Frans R Ketting Olivier 1971 Rotsterhaule Msen 162 (1:23:27) 1:23:36
85 » Erwin Oosterkamp 1981 Grou Msen 200 (1:23:29) 1:23:50
86 » Marc Hulzebos 1977 Leeuwarden Msen 54 (1:24:10) 1:24:26
87 » Jacco Veldman 1974 Grou Msen 165 (1:24:29) 1:24:56
88 » Ronald van der Veen 1976 Kollum Msen 6 (1:24:54) 1:25:17
89 » Casper van Lier 1991 Wageningen Msen 189 (1:25:43) 1:26:00
90 » Alberto de Kroon 1970 Nes gem Boarnsterhim Msen 155 (1:31:26) 1:31:44
91 » Maurice Middendorp 1989 Leeuwarden Msen 281 (1:31:55) 1:32:16
92 » Eduard Hovinga 1971 Grou Msen 3 (1:32:49) 1:32:55
93 » Johan Hovinga 1974 Grou Msen 150 (1:32:51) 1:32:57
94 » Jan Hendrik Volbeda 1979 Grou Msen 12 (1:39:23) 1:39:23
95 » Dave de Vonk 1976 Sneek Msen 309 (1:44:42) 1:44:52