Uitslagen van 45ste Merenloop 2015

10 km Merenloop Vrouw

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 135 uitslagen
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Hanne Boogaard-Hofmans 1976 Heerhugowaard Vrouw 541 (40:15) 40:16
2 » Japke Sybesma 1991 Groningen Vrouw 530 (44:09) 44:10
3 » Jantien Hoekstra 1981 Berltsum Vrouw 621 (44:39) 44:39
4 » Alice Baldé 1986 Hoogeveen Vrouw 555 (47:33) 47:44
5 » Jo-ann Hermanides 1981 Stiens Vrouw 607 (47:57) 48:13
6 » Gatske de Jong 1985 Balk Vrouw 605 (48:40) 48:48
7 » Clara de Boer 1973 Bolsward Vrouw 671 (49:25) 49:25
8 » Marian Pruiksma 1966 Joure Vrouw 551 (49:28) 49:29
9 » Tineke van der Veen 1980 Harlingen Vrouw 606 (49:40) 49:40
10 » Petra Kuperus 1991 Heerenveen Vrouw 520 (50:17) 50:43
11 » Alies van den Hoorn 1959 Grou Vrouw 144 (50:46) 50:53
12 » Erna Bloemsma 1998 Franeker Vrouw 608 (50:56) 51:04
13 » Jelly Corbee 1984 Sneek Vrouw 681 (51:02) 51:10
14 » Henrietta Oosterbaan 1971 Goenga Vrouw 679 (51:35) 51:44
15 » Rianne Hulshof 1989 Velp Gld Vrouw 545 (51:43) 51:51
16 » Elbrich van der Velde 1986 Leeuwarden Vrouw 461 (52:05) 52:10
17 » Fenna Bijlsma 1994 Weidum Vrouw 452 (52:23) 52:42
18 » Annet ter Brug 1986 Groningen Vrouw 660 (53:00) 53:01
19 » Dieneke de Groot 1959 Leeuwarden Vrouw 610 (53:02) 53:09
20 » Marianne Haijma 1970 Berltsum Vrouw 586 (53:21) 53:36
21 » Jacqueline van der Zee 1961 Sneek Vrouw 490 (53:41) 53:46
22 » Koerina Dijkstra 1988 Jistrum Vrouw 619 (53:42) 53:52
23 » Neeltje Lefferts 1971 Heerenveen Vrouw 137 (53:42) 53:55
24 » Lara Pol 1974 Akkrum Vrouw 645 (54:00) 54:07
25 » Dorien van Steen 1976 Jirnsum Vrouw 422 (53:51) 54:08
26 » Susanne de Leeuw 1987 Heerenveen Vrouw 514 (54:04) 54:30
27 » Janneke Samplonius 1982 Leeuwarden Vrouw 427 (54:58) 55:05
28 » Pauline van der Zee 1990 Leeuwarden Vrouw 489 (54:50) 55:07
29 » Ria van der Schoot 1941 Goutum Vrouw 470 (55:06) 55:10
30 » Marieke van Houten 1959 Leeuwarden Vrouw 627 (55:19) 55:30
31 » Sandra Nugteren 1976 Jirnsum Vrouw 508 (55:31) 55:38
32 » Jeannet Huitema 1960 Leeuwarden Vrouw 156 (55:39) 55:44
33 » Jitske van den Bosch 1979 Torres de la Alameda Vrouw 624 (55:43) 55:56
34 » Ts de Jong 1970 Rottevalle Vrouw 540 (55:50) 56:07
35 » Tjitske Miedema 1968 Berltsum Vrouw 589 (56:11) 56:12
36 » Audrey Westendorp 1966 Grou Vrouw 413 (56:22) 56:23
37 » Ans Agricola 1958 Joure Vrouw 219 (56:19) 56:23
38 » Femke Kuindersma 1981 Akkrum Vrouw 552 (56:20) 56:34
39 » Riek van der Meulen 1947 Leeuwarden Vrouw 578 (56:37) 56:45
40 » Mattie de Boer 1955 Joure Vrouw 615 (56:31) 56:55
41 » Yvonne de Vries 1972 Wytgaard Vrouw 565 (56:51) 57:01
42 » Annie Sibma 1969 Sneek Vrouw 646 (56:40) 57:04
43 » Renske van der Kooi 1992 Leeuwarden Vrouw 583 (57:08) 57:21
44 » Vera Doornekamp-Lesman 1975 Amersfoort Vrouw 594 (57:11) 57:22
45 » Jeske Andreoli 1987 Amsterdam Vrouw 584 (57:37) 57:51
46 » Marjan Noordstra 1979 Burgum Vrouw 637 (57:46) 57:57
47 » Minke van Kesteren 1979 Nij Beets Vrouw 444 (57:40) 57:59
48 » Annieke de Ruiter 1967 Goutum Vrouw 417 (58:03) 58:03
49 » Iska van der Vlugt 1997 Witmarsum Vrouw 596 (57:51) 58:03
50 » Corrie Pars 1966 St.-Annaparochie Vrouw 668 (58:03) 58:05
51 » Ina Boskma 1974 Boksum Vrouw 519 (57:50) 58:09
52 » Mathilda Wassenaar-Smits 1978 Wirdum Fr Vrouw 420 (58:02) 58:25
53 » Hendrika Terpstra 1978 Sneek Vrouw 689 (58:13) 58:27
54 » Anneke Brandsma 1965 Goengahuizen Vrouw 683 (58:24) 58:31
55 » Aafke Tilma 1979 Boksum Vrouw 518 (58:31) 58:50
56 » Martina Blanker 1971 Gytsjerk Vrouw 674 (58:50) 59:01
57 » Yvonne de Haan 1989 Grou Vrouw 570 (59:03) 59:04
58 » Jacqueline Kroese 1968 Franeker Vrouw 553 (58:42) 59:07
59 » Aleida Hofstra 1980 Aldeboarn Vrouw 585 (59:21) 59:29
60 » Natasja van den Bos 1973 Nes gem Boarnsterhim Vrouw 483 (59:48) 1:00:05
61 » Sandra Lettinga 1972 Nes gem Boarnsterhim Vrouw 648 (59:49) 1:00:05
62 » Marije de Velde 1986 Zwolle Vrouw 625 (1:00:03) 1:00:15
63 » Sjikkie Schuurmans 1967 Sneek Vrouw 651 (59:58) 1:00:22
64 » Therese Wester 1968 Leeuwarden Vrouw 636 (1:00:33) 1:00:37
65 » Jenny Tolsma 1965 Drachten Vrouw 576 (1:00:39) 1:00:45
66 » Lindsey Schneckloth 1986 Heerenveen Vrouw 591 (1:00:48) 1:01:04
67 » Hinke Osinga 1969 IJlst Vrouw 561 (1:00:53) 1:01:16
68 » Sissy de Vries 1970 Grou Vrouw 498 (1:01:16) 1:01:17
69 » Mirjam Veldman 1965 Grou Vrouw 528 (1:01:18) 1:01:19
70 » Tina Bergsma 1972 Amsterdam Vrouw 501 (1:01:04) 1:01:27
71 » Margarite Hurtado 1971 Leeuwarden Vrouw 692 (1:01:04) 1:01:28
72 » Grytsje Hylkema 1962 Hegebeintum Vrouw 479 (1:01:27) 1:01:29
73 » Elske Beintema 1969 Beetsterzwaag Vrouw 472 (1:01:17) 1:01:30
74 » Annemarie Groenenberg 1965 Akkrum Vrouw 634 (1:01:28) 1:01:50
75 » Elly Fopma 1972 St.-Annaparochie Vrouw 449 (1:01:45) 1:01:53
76 » Suzan Kroontje 1984 Bolsward Vrouw 499 (1:01:39) 1:01:56
77 » Titia Brouwer 1959 Sneek Vrouw 563 (1:01:42) 1:02:01
78 » Sietske de Vries 1983 Bolsward Vrouw 690 (1:01:46) 1:02:05
79 » Wendy Geertsma 1974 Leeuwarden Vrouw 425 (1:01:50) 1:02:08
80 » Hester van der Schaaf 1978 Bolsward Vrouw 639 (1:01:57) 1:02:16
81 » Klaske van der Wal 1958 Menaam Vrouw 577 (1:02:12) 1:02:19
82 » Mieke Hoekstra 1967 Gorredijk Vrouw 500 (1:02:25) 1:02:34
83 » Ans Engelsma 1970 Dronryp Vrouw 475 (1:02:29) 1:02:38
84 » Sandra Postma 1968 Sint Nicolaasga Vrouw 557 (1:02:33) 1:02:45
85 » Lotte Donker 1997 Tjalleberd Vrouw 485 (1:02:48) 1:03:06
86 » Wieniet Veld 1953 Grou Vrouw 429 (1:03:05) 1:03:11
87 » Pushparani van Oostveen 1980 Leeuwarden Vrouw 544 (1:03:04) 1:03:11
88 » Desiree Tilma 1971 Leeuwarden Vrouw 536 (1:03:22) 1:03:24
89 » Hiske Hoekstra 1956 Jirnsum Vrouw 463 (1:03:13) 1:03:28
90 » Gryt Sterk van der Woude 1951 Ferwert Vrouw 484 (1:03:41) 1:03:42
91 » Marijke de Jager 1959 Nes gem Boarnsterhim Vrouw 494 (1:03:49) 1:03:57
92 » Anna vd Meulen 1992 West-Terschelling Vrouw 533 (1:03:34) 1:03:58
93 » Joke Kramer-Beetstra 1972 Joure Vrouw 604 (1:03:49) 1:04:00
94 » Baukje Bergsma 1970 Raerd Vrouw 442 (1:03:53) 1:04:11
95 » Mirjam Kitsz 1963 Leeuwarden Vrouw 421 (1:03:49) 1:04:15
96 » Paulien Lamsma 1965 Leeuwarden Vrouw 657 (1:04:04) 1:04:17
97 » Bianca Roorda 1980 Goutum Vrouw 480 (1:04:08) 1:04:20
98 » Heleen Sprenger 1977 Utrecht Vrouw 457 (1:04:14) 1:04:25
99 » Ingrid Koopmans 1986 Leeuwarden Vrouw 469 (1:04:16) 1:04:26
100 » Janneke de Jong 1971 Leeuwarden Vrouw 597 (1:04:22) 1:04:34
101 » Wilma Jorna 1989 Leeuwarden Vrouw 495 (1:04:29) 1:04:39
102 » Mariel Denters 1956 Jirnsum Vrouw 465 (1:04:31) 1:04:43
103 » Marianne de Leeuw 1988 Marsum Vrouw 432 (1:04:38) 1:04:52
104 » Margreet de Vries 1989 Amsterdam Vrouw 453 (1:04:38) 1:04:54
105 » Jildau van den Berg 1987 Drachten Vrouw 587 (1:04:39) 1:04:56
106 » Trijntje Wijnand 1971 Wergea Vrouw 572 (1:04:49) 1:05:05
107 » Janke Kalter 1965 Leeuwarden Vrouw 599 (1:04:50) 1:05:06
108 » Tialda Brouwer 1991 Sneek Vrouw 564 (1:04:48) 1:05:09
109 » Arenda Franken 1978 Drachten Vrouw 571 (1:05:05) 1:05:10
110 » Jose Teitsma 1958 Grou Vrouw 412 (1:05:09) 1:05:16
111 » Jetske Bilker 1960 Achlum Vrouw 539 (1:04:58) 1:05:22
112 » Gerda Swart 1967 Jubbega Vrouw 402 (1:05:13) 1:05:27
113 » Marja Robijn 1978 Leeuwarden Vrouw 454 (1:05:14) 1:05:39
114 » Daphne Ettema 1981 Leeuwarden Vrouw 515 (1:05:23) 1:05:47
115 » Inge Slot 1989 Grou Vrouw 569 (1:05:52) 1:06:00
116 » Tineke van der Werf 1955 Leeuwarden Vrouw 575 (1:05:54) 1:06:05
117 » Jessica Hollander 1978 Leeuwarden Vrouw 426 (1:06:08) 1:06:15
118 » Fenna van der Heide 1992 Grou Vrouw 407 (1:05:59) 1:06:22
119 » Hummel de Jong 1965 Broek Fr Vrouw 558 (1:06:19) 1:06:32
120 » Jolanda Aerts 1973 Nij Beets Vrouw 474 (1:06:24) 1:06:42
121 » Dirkje Jansma 1968 Sneek Vrouw 670 (1:07:12) 1:07:23
122 » Fransien Mulder 1984 Wytgaard Vrouw 419 (1:07:26) 1:07:36
123 » Barbara van Akkeren 1975 Leeuwarden Vrouw 493 (1:07:15) 1:07:38
124 » Petra Kerkstra 1970 Wirdum Fr Vrouw 473 (1:07:30) 1:07:54
125 » Marja Muller 1962 Mantgum Vrouw 527 (1:07:48) 1:07:58
126 » Naomi de Leeuw 1992 Oudeschoot Vrouw 611 (1:08:01) 1:08:14
127 » Ytje Holtrop 1989 Joure Vrouw 592 (1:07:53) 1:08:16
128 » Yodi Vellinga 1990 Leeuwarden Vrouw 404 (1:08:08) 1:08:24
129 » Alyce Kok 1968 Leeuwarden Vrouw 618 (1:08:15) 1:08:33
130 » Noella van Laar 1985 Stiens Vrouw 510 (1:09:26) 1:09:38
130 » Sjoukje de Boer 1969 Poppenwier Vrouw 600 (1:09:25) 1:09:38
132 » Jettie de Boer 1971 Poppenwier Vrouw 601 (1:09:26) 1:09:39
133 » Pytrik de Groot 1992 Winsum Fr Vrouw 406 (1:09:54) 1:10:18
134 » Finnerieke Bijma 1986 Leeuwarden Vrouw 448 (1:12:11) 1:12:22
135 » Kiki de Boer 1968 IJlst Vrouw 556 (1:12:14) 1:12:36