Uitslagen van 4 Mijl van Sneek 2015

4 Mijl V

Resultaat gesorteerd o.b.v. netto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

prijsuitreiking op volgorde binnenkomst. Uitslagen op netto volgorde.


Displaying uitslagen 1 - 250 of 491 in total
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Fleur Baljet 1995 Oosthem V 536 23:41 (23:41)
2 » Fa Adda 1972 Amsterdam V 884 23:52 (23:52)
3 » Ylona Kruis 1973 VER AV Horror 2 V 1543 24:46 (24:47)
4 » Kerstin van Embden 1988 Emmerich V 387 25:06 (25:06)
5 » Regine Postma 1988 Sint Nicolaasga V 342 25:09 (25:11)
6 » Samantha Wolfslag 1986 Hamilton Bright 1 V 1733 25:42 (26:03)
7 » Sigrid postma 1992 Heeg V 755 25:55 (25:56)
8 » Yvonna Tinga 1974 Bolsward V 175 26:10 (26:13)
9 » Liesbeth Steenbergen 1966 VER AV Horror 3 V 1552 26:49 (26:51)
10 » Janetta Wolthekker 1985 Statera V 1767 27:09 (27:13)
11 » Anneke Heida 1987 Sneek V 799 27:21 (27:22)
12 » Aafke Feenstra 1988 IJlst V 840 27:28 (27:30)
13 » Lavina Wind 1975 Sneek V 332 27:29 (28:23)
14 » Hester Groenveld 1968 Sporthuis A.P. van der Feer V 1710 27:41 (27:41)
15 » Marinka Pultrum 1976 Luxwoude V 94 27:43 (27:45)
16 » Andrea Kroes 1981 Makkum Fr V 775 27:46 (27:57)
17 » Hester Salverda 1992 Oudemirdum V 739 28:05 (28:21)
18 » Janneke van der Windt 1982 Leeuwarden V 845 28:10 (28:10)
19 » Samantha Kouwenhoven 1987 IJlst V 653 28:33 (28:35)
20 » Ragna Haagsma 1973 Sneek V 858 28:36 (28:42)
21 » Ytsje Talsma 1982 VER AV Horror 1 V 1540 28:36 (28:39)
22 » Esther Bethlehem 1978 Sneek V 337 29:04 (30:00)
23 » Janet Werkema 1961 VER AV Horror 1 V 1538 29:04 (29:08)
24 » Yvonne Huisman 1989 Oppenhuizen V 266 29:11 (29:41)
25 » Yvonne Hiemstra 1976 IJlst V 13 29:14 (29:36)
26 » Linda Smid 1983 Groningen V 112 29:58 (30:04)
27 » Sabine Dijkstra 1973 Sneek V 605 30:04 (31:05)
28 » Ingrid Floor 1977 VER AV Horror 1 V 1541 30:04 (30:06)
29 » Marianne Wiersma 1980 Sint Nicolaasga V 629 30:08 (30:56)
30 » Nelleke Linthorst 1977 Goenga V 810 30:09 (30:19)
31 » Tessa Remery 1994 VER K.V. De Waterpoort 2 V 1513 30:16 (31:04)
32 » Mariska van Erkelens 1989 Sneek V 409 30:18 (30:31)
33 » Annemieke Stam 1969 Assen V 791 30:42 (31:43)
34 » Karin Smit 1968 Sneek V 825 30:49 (31:00)
35 » Iteke Kramer 1986 Ysbrechtum V 795 30:53 (31:28)
36 » Irene Kooistra 1984 Sneek V 130 30:56 (32:09)
37 » Alinda Wigarda 1981 Wolvega V 691 31:03 (31:38)
38 » Marleen Breurken 1983 Groningen V 274 31:04 (31:10)
39 » Petra Wieringa 1971 Sneek V 20 31:13 (31:13)
40 » Brecht Osinga 1999 VER Nordwin College 3 V 1579 31:21 (31:53)
41 » Nienke Sissingh 1987 Groningen V 63 31:26 (31:45)
42 » Lucia van der Bijl 1967 VER AV Horror 3 V 1553 31:29 (31:33)
43 » Terry Bos 1963 Sneek V 558 31:34 (31:51)
44 » Gea Elgersma 1963 MyriadM 1 V 1635 31:36 (31:56)
45 » Thalia Reitsema 1990 Sneek V 325 31:36 (32:41)
46 » Marrit Dooper 1992 Sneek V 475 31:37 (31:43)
47 » Michelle van Barneveld 1991 Sneek V 257 31:39 (32:43)
48 » Nienke Snijders 1990 Hamilton Bright 1 V 1731 31:39 (32:02)
49 » Christina Glastra 1978 Nunspeet V 666 31:41 (32:30)
50 » Lisa Ottens 1993 Troelstra & de Vries B.V. V 1631 31:43 (31:48)
51 » Wieke Nijdam 1991 Groningen V 456 31:44 (32:27)
52 » Ineke Berghuis 1959 Schipborg V 844 31:46 (32:13)
53 » Ester Douma 1995 Sneek V 324 31:53 (32:08)
54 » Marjan de Vries 1975 Woudsend V 685 31:57 (33:16)
55 » Anita Boschma 1963 VER ROC Friese Poort 1 V 1584 32:01 (32:37)
56 » Nienke Hiemstra 1977 VER Optisport Healthclub V 1559 32:04 (33:37)
57 » Christina de Haan 1971 Bolsward V 598 32:04 (32:14)
58 » Jildou Huitema 2000 VER K.V. De Waterpoort 3 V 1516 32:09 (32:38)
59 » Rennie Minzinga Zijlstra 1991 Utrecht V 445 32:14 (32:17)
60 » Nynke Dedden 1988 Jistrum V 251 32:23 (33:35)
61 » Sue Yin Hofstede 1983 Sneek V 811 32:27 (33:12)
62 » Mathilde de Vries 1974 Almere V 621 32:33 (33:00)
63 » Gabriela Venekamp 1990 Sneek V 124 32:34 (32:38)
64 » Maaike Kampen 1987 Zwolle V 738 32:38 (33:46)
65 » Yfke Jellesma 1979 Joure V 723 32:43 (33:23)
66 » Jolijn Rijpma 1999 Sneek V 172 32:45 (33:13)
67 » Lies Keja 2000 Sneek V 860 32:46 (33:13)
68 » Corry Buma 1961 Sneek V 491 32:52 (33:26)
69 » Corina Wiersma-De Wagt 1979 VER K.V. De Waterpoort 1 V 1503 32:56 (33:47)
70 » Karen de Boer 1971 Heerenveen V 422 32:56 (33:40)
71 » Rixt Wijnja 1990 VER ROC Friese Poort 1 V 1585 32:59 (33:35)
72 » Diana Venema 1977 Hindeloopen V 758 33:02 (34:08)
73 » Marianne Klijnstra 1985 Weesp V 570 33:03 (33:59)
74 » Sylvia Koopmans 1980 Hindeloopen V 760 33:04 (34:09)
75 » Miranda Nes-Ursem 1973 Heiloo V 105 33:05 (34:17)
76 » Annemieke Nienhuis 1993 Invite Communicatieteam V 1609 33:08 (33:27)
77 » Jennie de Vries 1963 Nijland V 838 33:11 (33:16)
78 » Kirsten Breeuwsma 1982 Bolsward V 800 33:20 (34:09)
79 » Jolanda Oppenhuizen 1963 VER K.V. De Waterpoort 3 V 1518 33:22 (33:48)
80 » Anita Bijker 1971 Rabobank Sneek-ZWF 2 V 1650 33:27 (33:36)
81 » Tialda Bakker 1990 VER K.V. De Waterpoort 2 V 1508 33:33 (34:19)
82 » Betty van der Laan 1991 Joure V 583 33:36 (34:18)
83 » Sanne Pelsma 1987 Sneek V 91 33:36 (34:13)
84 » Fokje Vd werf 1983 Gorredijk V 372 33:36 (34:32)
85 » Joke Jaspers 1978 Sneek V 213 33:37 (34:13)
86 » Sylvia Kamstra 1972 VER Ladies Plaza V 1524 33:40 (34:36)
87 » Anneke de Visser 1972 VER Ladies Plaza V 1525 33:40 (34:36)
88 » Rigt Numan 1973 Hamilton Bright 3 V 1740 33:42 (33:42)
89 » Sjoukje Koetje 1961 Sneek V 735 33:43 (34:52)
90 » Jynthe Rijpma 2001 Sneek V 171 33:51 (34:17)
91 » Yvonne Kuis 1980 Groningen V 22 33:51 (34:56)
92 » Lucie-Anna de Jong 1979 Nijland V 55 33:52 (34:34)
93 » Jacqueline Klijnstra 1981 Sneek V 553 33:53 (34:48)
94 » Maaike Koetje 1992 Groningen V 734 33:59 (35:07)
95 » Margreet Horjus 1992 Sneek V 1356 34:01 (35:09)
96 » Marret Fortuin 1993 Groningen V 517 34:01 (34:53)
97 » Janneke Noorlander 1958 VER AV Horror 2 V 1548 34:07 (34:25)
98 » Anja van der Molen 1972 Sneek V 683 34:07 (35:19)
99 » Baukje Dijkstra 1975 Oldeberkoop V 215 34:08 (34:18)
100 » Sara Vergunst 1978 Oldeberkoop V 338 34:08 (34:19)
101 » Mirjam Kingma 1993 Groningen V 463 34:09 (35:02)
102 » Femke Hijlkema 1991 Franeker V 908 34:10 (35:10)
102 » Sitsoeng Hau 1989 Leeuwarden V 827 34:10 (34:25)
104 » Anja vd Meer 1982 Leiden V 819 34:13 (35:28)
105 » Gerdi Luurs 1989 Sneek V 225 34:14 (34:44)
106 » Janna Jonkman 1985 Sneek V 355 34:14 (34:44)
107 » Maaike Feenstra 1995 Groningen V 692 34:17 (34:48)
108 » Vera Foekema 1996 Woudsend V 748 34:17 (34:42)
109 » Anouk Vuurman 1989 VER K.V. De Waterpoort 1 V 1505 34:17 (35:05)
110 » Aukje Jorritsma 1961 Sneek V 90 34:18 (34:30)
111 » Diana Lautenbag 1979 Hindeloopen V 673 34:18 (35:25)
112 » Marleen Hottinga 1991 Sneek V 302 34:20 (35:00)
113 » Nadia Amah Apedo 1985 Akkrum V 718 34:21 (34:35)
114 » Josephine van der Burg 1982 Nijland V 896 34:22 (34:22)
115 » Marian Westra 1968 Sneek V 253 34:23 (35:41)
116 » Antsje Smeding 1968 Sint Nicolaasga V 650 34:24 (35:09)
117 » Elise Kroontje 1994 Groningen V 654 34:32 (35:03)
118 » Aleida Hofstra 1980 Aldeboarn V 578 34:34 (34:48)
119 » Nienke Ketelaar 1983 Leeuwarden V 549 34:35 (34:57)
119 » Marloes Flapper 1993 Workum V 455 34:35 (34:51)
121 » Tessa Oude Wesselink 2004 Sneek V 664 34:37 (35:36)
122 » Cecilia Hofstee 1993 IJlst V 601 34:37 (34:42)
123 » Suzanne Hottinga 1987 Sneek V 303 34:38 (35:16)
124 » Engelien Bosma 1977 Sneek V 521 34:41 (35:07)
125 » Lisanne Kuperus 1999 V 1775 34:42 (35:05)
126 » Brenda Huitema 1999 V 1776 34:42 (35:05)
127 » Maartje Lammers 1986 Heerenveen V 710 34:43 (35:15)
128 » Mariëlle Scheltinga 1993 Bolsward V 107 34:47 (35:51)
129 » Stefanie Edeler 1972 IJlst V 164 34:49 (34:57)
130 » Marieke Goode 1981 Haarlem V 542 34:49 (35:30)
131 » Wilma Werkman 1988 Sneek V 512 34:50 (35:09)
132 » Berber Dotinga 1997 Scharnegoutum V 329 34:51 (35:03)
133 » Carla Pot 1967 Douma Staal V 1618 34:54 (35:30)
134 » Suzanne Ferwerda 1980 Workum V 641 34:56 (35:12)
135 » Lucia Serra 1980 Sneek V 167 34:57 (36:02)
136 » Sylvia van der Heide 1969 Froonacker Assurantiën V 1687 34:57 (35:42)
137 » Jolanda van der zwaag 1978 Sneek V 153 34:58 (36:03)
138 » Mariska Venema 1975 Sneek V 502 35:01 (35:51)
138 » Hester de Groot 1981 Poppenwier V 667 35:01 (36:32)
140 » Jessica Hofstra 1988 Heerenveen V 608 35:01 (36:33)
141 » Greetje Keulen 1966 Sneek V 377 35:01 (36:23)
142 » Helen Schilt 1978 Idskenhuizen V 420 35:06 (35:20)
142 » Kim Visser 1990 Leiden V 571 35:06 (35:16)
144 » Lisette Leeverink 1990 Bolsward V 147 35:07 (36:03)
145 » Gelske Rozema 1967 Goutum V 767 35:11 (36:45)
146 » Anjella Korteweg 1993 Ysbrechtum V 127 35:15 (35:20)
147 » Corine van Delden 1967 Oppenhuizen V 336 35:17 (35:27)
148 » E. vd Leij 1971 Sneek V 852 35:22 (36:27)
149 » Willemien Hoogland 1976 Oppenhuizen V 429 35:24 (35:58)
150 » Evi Visser 1969 IJlst V 782 35:26 (36:23)
151 » Maria Hamstra 1974 VER AV Horror 1 V 1539 35:29 (35:56)
152 » Annemarie Terpstra 1990 Wolsum V 499 35:30 (35:41)
153 » Kiki Bremer 1969 Univé Friesland V 1692 35:32 (37:04)
154 » Sandra Haanstra 1987 Heeg V 682 35:41 (36:12)
155 » Irene Wolthuizen 1955 Sneek V 849 35:43 (36:06)
156 » Fanny van der Horst 1985 OfficeIT V 1627 35:45 (36:56)
157 » Ilona Jonker 1981 Jubbega V 701 35:48 (36:53)
157 » Ilse Postma 1977 Koudum V 674 35:48 (36:25)
159 » Coby Jonker 1985 Sneek V 444 35:50 (36:24)
160 » Grietje Roskam 1983 Bolsward V 93 35:50 (36:55)
161 » José Abma 1966 Sneek V 513 35:51 (36:31)
162 » Berber Dedden 1988 Jistrum V 255 35:51 (37:04)
163 » Fredou Catharina Dotinga 1994 Scharnegoutum V 402 35:52 (36:04)
164 » Maaike Atsma 1985 Sneek V 59 35:53 (36:51)
165 » Karin van Delden 1974 VER Optisport Healthclub V 1557 35:53 (37:23)
166 » Ylva van der Veen 1993 Sneek V 740 35:53 (36:12)
167 » Daphne Feenstra 1994 Diemen V 354 35:54 (36:06)
168 » Natasja Viersen 1983 Workum V 743 35:54 (35:55)
169 » Janna de Graaf 1994 Sneek V 744 35:55 (36:14)
170 » Martha van Netten 1969 Sneek V 560 35:55 (36:50)
171 » Yvonne de Jong 1971 Sneek V 89 35:57 (36:09)
172 » Marian Spoelman 1967 Sneek V 157 35:58 (37:10)
173 » Lisa Anema-Brouwer 1987 Sneek V 396 35:59 (36:56)
174 » Annie Sibma 1969 Froonacker Assurantiën V 1688 36:02 (36:48)
175 » Anouk de Vries 1981 Scharnegoutum V 659 36:03 (36:52)
176 » Ilonca Marcelis 1964 Transportbedrijf Hoekstra BV V 1695 36:05 (36:33)
177 » Annemarie Post 1992 Leeuwarden V 360 36:07 (36:30)
178 » Jetty van Delden 1965 Sneek V 361 36:09 (36:18)
179 » Elora van der Veen 1992 Sneek V 418 36:14 (36:31)
180 » Joke van holstein 1978 IJlst V 145 36:17 (37:07)
181 » Susan Feenstra 1992 Sneek V 362 36:20 (36:31)
182 » Miriam Brandsma 1993 IJlst V 161 36:22 (36:50)
183 » Margriet Terpstra 1966 Leeuwarden V 772 36:24 (37:59)
184 » Jeanet Braaksma 1987 Leeuwarden V 223 36:25 (37:23)
185 » Sandra Bleeker-Koopmans 1973 Scharnegoutum V 403 36:26 (36:29)
186 » Almara Frowijn-Hofstra 1988 Sneek V 496 36:27 (37:17)
187 » Symkje Feenstra 1990 Heeg V 839 36:29 (37:11)
188 » Carolien Lenes 1989 Haskerhorne V 373 36:31 (37:52)
189 » Esmee Ringersma 2000 Sneek V 798 36:31 (37:44)
190 » Renata Serra 1974 Sneek V 707 36:33 (37:17)
191 » Trudy Postma 1976 VER Optisport Healthclub V 1556 36:33 (38:04)
192 » Femke Halbesma 1981 Sneek V 706 36:33 (37:17)
193 » Isa van den Berg 2001 Sneek V 787 36:35 (37:37)
194 » Anke van der velde 1987 Woudsend V 784 36:36 (38:08)
195 » Tineke meinsma 1989 Ureterp V 220 36:37 (37:33)
196 » Hetty IJkema 1971 Lemmer V 763 36:47 (37:22)
197 » Jannie de Jager 1978 Sneek V 401 36:49 (36:59)
198 » Mariska Hendriks 1981 Sneek V 46 36:49 (37:38)
199 » Pytsje Hofman 1983 Sneek V 246 36:50 (37:34)
200 » Tessa Walta 1981 Sneek V 481 36:51 (38:11)
201 » Linda Van der meulen 1983 Sneek V 806 36:52 (38:12)
202 » Demi Zijlstra 1998 Sneek V 30 36:55 (37:09)
203 » Femke van Marle 1983 Sneek V 451 36:56 (37:42)
204 » Ilse Lukkes 1968 Sneek V 433 36:56 (37:24)
205 » Rinske Veenstra 1981 Joure V 489 37:03 (38:12)
206 » Frida Lindeboom 1987 Derustit V 1670 37:04 (37:30)
207 » Pytsje Rijpma-Tjalma 1960 Heeg V 832 37:06 (38:02)
208 » Linda Ypma-Bruinsma 1983 Sneek V 37 37:07 (37:18)
209 » Mattie de Boer 1955 Joure V 903 37:07 (38:44)
210 » Marijke van der Meer 1972 Sneek V 741 37:11 (37:58)
211 » Nynke Meijer 1997 Sneek V 24 37:13 (37:26)
212 » Ria Meijer 1970 Sneek V 27 37:13 (37:27)
213 » Jacqueline van de Kamp 1973 Sneek V 47 37:17 (38:06)
214 » Diana Hendriks 1969 Vleuten V 66 37:19 (38:06)
215 » Tessa dijkstra 1991 Sneek V 50 37:20 (38:01)
216 » Femke Terpstra 1979 Akkrum V 532 37:24 (37:24)
217 » Charlotte Grimberg 1985 Diemen V 417 37:24 (37:48)
218 » Marijke Faber 1996 Kootstertille V 613 37:24 (38:47)
219 » Johanna Faber 1994 Kootstertille V 279 37:24 (38:47)
220 » Karin Greidanus 1981 Sneek V 697 37:25 (38:43)
221 » Gonnie de Wagt 1970 Gorredijk V 199 37:25 (38:25)
222 » Nynke van Beek 1976 Harderwijk V 472 37:28 (37:28)
223 » Ike Zeilstra 1961 Sneek V 651 37:28 (37:44)
224 » Djûke Elzinga 1979 Joure V 45 37:31 (38:19)
225 » Amarens Veenstra 1996 Oppenhuizen V 857 37:33 (38:30)
226 » Dauina Schaap 1995 Heeg V 856 37:34 (38:30)
227 » Janneke Rijpma 1990 Lemmer V 584 37:38 (38:03)
228 » Ireen van Veenendaal 1962 Sneek V 727 37:41 (38:44)
229 » Lieke Oude Wesselink 2002 Sneek V 661 37:42 (38:44)
230 » Lilia Veenstra 2003 Sneek V 828 37:42 (38:44)
230 » Caatje van walraven 1974 IJlst V 290 37:42 (38:57)
232 » Sanne Schreurs 1992 Sneek V 728 37:43 (38:46)
233 » Marrit van der Zande 2000 VER Nordwin College 2 V 1575 37:45 (38:18)
234 » Susan Hermans 1954 De Westereen V 408 37:51 (38:59)
235 » Elisabeth van der Laan 1963 Sneek V 600 37:51 (39:00)
236 » Tiny Driessen 1981 Goingarijp V 678 37:53 (38:09)
237 » Brenda Aparoe Rozema 1969 Sneek V 218 37:54 (38:11)
238 » Christina Bakker 1981 Sneek V 18 37:56 (38:54)
239 » Lenie Pietersma 1990 Woudsend V 72 37:56 (38:16)
240 » Tialda Bergstra 1981 Sneek V 17 37:57 (38:55)
241 » Monique Terpstra 1973 Sneek V 108 38:00 (38:51)
242 » Anneke de Boer 1956 Sneek V 708 38:01 (38:37)
243 » Ria Grimberg 1955 Sneek V 186 38:01 (38:26)
244 » Joanna Ostroot 1993 Groningen V 655 38:02 (39:15)
245 » Willemyn Hiemstra 1983 Sneek V 501 38:03 (39:37)
246 » Ines van Beek 1982 Sneek V 754 38:04 (39:21)
247 » Renée Broersma 1999 Raerd V 625 38:05 (38:59)
248 » Mirjam Zandhuis 1970 Hamilton Bright 3 V 1741 38:07 (38:31)
249 » Trijntje IJkema 1982 Sneek V 807 38:07 (39:25)
250 » Geertje Bosma 1984 Hamilton Bright 2 V 1737 38:08 (38:31)