Zoek wedstrijd

Uitslagen van 42ste Merenloop 2012

14km Prestatieloop

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying uitslagen 1 - 250 of 407 in total
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Willem de Haan 1976 Garyp M 479 (57:17) 57:19
2 » Doeke van der weide 1982 Joure M 566 (59:04) 59:26
3 » Johan Hiemstra 1985 Drachten M 592 (1:00:00) 1:00:10
4 » Luuk Dijkhuis 1970 Leeuwarden M 177 (1:00:22) 1:00:27
5 » Jan willem van der ploeg 1979 Leeuwarden M 182 (1:00:32) 1:00:37
6 » Jouke Riemersma 1977 Jirnsum M 510 (1:00:18) 1:00:39
7 » Robert de Vries 1976 Nijmegen M 254 (1:00:27) 1:00:53
8 » Keimpe de vries 1967 Gytsjerk M 475 (1:01:05) 1:01:15
9 » Ron Bos 1964 Vollenhove M 530 (1:01:06) 1:01:16
10 » Eduard de Bruin 1966 Grou M 112 (1:01:59) 1:02:01
11 » Sipke Talsma 2012 Hegebeintum M 587 (1:02:06) 1:02:11
12 » Sikke van der Leest 1958 Haskerhorne M 484 (1:02:37) 1:02:38
13 » Klaas Jan van der Kooi 1968 Burgum M 466 (1:02:50) 1:02:55
14 » Nanne Heida 1965 Mildam M 535 (1:02:55) 1:03:05
15 » Rudy Miedema 1960 Heerenveen M 209 (1:03:03) 1:03:09
16 » Rudy Boogaard 1968 Heerhugowaard M 485 (1:03:21) 1:03:25
17 » Martijn Roolvink 1982 Leeuwarden M 482 (1:02:58) 1:03:26
18 » Peter Brink 1969 Grou M 158 (1:03:25) 1:03:30
19 » Wiebe Jongsma 1958 Katlijk M 357 (1:03:28) 1:03:38
20 » Ate Bijlsma 1975 Garyp M 397 (1:03:51) 1:03:52
21 » Arnold Nijp 1965 Grou M 308 (1:03:50) 1:03:53
22 » Leon Schut 1998 Grou M 152 (1:03:49) 1:03:53
23 » Dries Gerbens 1970 Wergea M 523 (1:03:54) 1:03:57
24 » Meint Lei 1960 Hempens M 178 (1:03:56) 1:03:57
25 » Hayo Bootsma 1976 Leeuwarden M 586 (1:03:50) 1:04:00
26 » Ids Schel 1981 Grou M 145 (1:04:01) 1:04:06
27 » Roald van Rossum 1963 Sneek M 363 (1:03:56) 1:04:07
28 » Rien Diepenbroek 1963 Grou M 193 (1:04:04) 1:04:08
29 » Gerrit Gildemacher 1977 Leeuwarden M 516 (1:03:50) 1:04:09
30 » Thys Visser 1965 Grou M 290 (1:04:28) 1:04:40
31 » Hung Pham 1979 Leeuwarden M 525 (1:04:02) 1:04:42
32 » Evert Boersma 1985 Jirnsum M 511 (1:04:20) 1:04:43
33 » Marten Jager 1970 Dronryp M 166 (1:04:50) 1:04:50
34 » Pieter Tolsma 1969 Arum M 129 (1:04:28) 1:04:57
35 » Jan Ulfman 1949 Hurdegaryp M 130 (1:05:29) 1:05:32
36 » Hugo de Jong 1952 Franeker M 353 (1:05:31) 1:05:44
37 » Robert de Jong 1992 Grou M 413 (1:05:40) 1:05:45
38 » Jaap Schut 1967 Grou M 153 (1:05:49) 1:05:53
39 » Marco Leeverink 1993 Bolsward M 512 (1:05:59) 1:06:17
40 » Robert Rijpma 1965 Sneek M 595 (1:06:21) 1:06:28
41 » Jelco Blok 1994 Nieuwehorne M 171 (1:06:28) 1:06:35
42 » Reno Papa 1966 Leeuwarden M 414 (1:06:36) 1:06:38
43 » Henk Muller 1957 Berltsum M 495 (1:06:24) 1:06:42
44 » Gjalt Weistra 1968 Drachten M 240 (1:06:36) 1:06:43
45 » Jaap de Graaf 1964 Wijckel M 215 (1:06:35) 1:06:44
46 » Sander Hollebrand 1975 Sneek M 345 (1:06:39) 1:06:44
47 » Willem Biemolt 1966 Utrecht M 450 (1:06:05) 1:06:48
48 » Maria Sterk 1979 Hallum V 183 (1:06:44) 1:06:49
49 » Johan van der Graaf 1960 Berltsum M 565 (1:06:44) 1:06:50
50 » Jaap Baalbergen 1960 Dokkum M 128 (1:07:15) 1:07:18
51 » Cor Schuttrups 1964 Emmen M 559 (1:07:12) 1:07:23
52 » Wiebe Wiersma 1965 Eagum M 406 (1:07:28) 1:07:31
53 » Richard Dijkstra 1981 St.-Annaparochie M 161 (1:07:26) 1:07:33
54 » Tjisse Schaap 1971 Ingelum M 427 (1:07:13) 1:07:34
55 » Eric kouwenhoven 1979 Tuitjenhorn M 392 (1:07:24) 1:07:39
56 » Gertjan Piek 1970 Sauwerd M 574 (1:07:29) 1:07:42
57 » Jantien Hoekstra 1981 Berltsum V 549 (1:07:40) 1:07:45
58 » Hein Dijkstra 1978 Oosterbierum M 260 (1:07:21) 1:07:48
58 » Dijkstra Irolt 1984 Oosterbierum M 259 (1:07:21) 1:07:48
60 » Sije Boskma 1966 Hurdegaryp M 493 (1:08:05) 1:08:11
61 » Henk Spijkerman 1985 Akkrum M 536 (1:07:51) 1:08:12
62 » Jan- Eelke Sikkema 1969 Gytsjerk M 350 (1:08:17) 1:08:23
63 » Gerrit de Jong 1963 Zuidlaren M 509 (1:08:13) 1:08:29
64 » Keimpe Wiersma 1965 Leeuwarden M 167 (1:08:26) 1:08:32
65 » Michiel Baake 1981 Leeuwarden M 311 (1:08:20) 1:08:40
66 » Willem Nugteren 1976 Jirnsum M 453 (1:08:17) 1:08:40
67 » George-Jan Blok 1963 Nieuwehorne M 172 (1:08:41) 1:08:48
68 » Jort Oving 1991 Raerd M 518 (1:08:29) 1:08:51
69 » Peter de Jong 1972 Oranjewoud M 247 (1:08:39) 1:08:54
70 » Dijkstra Martinus 1966 Bolsward M 517 (1:08:26) 1:08:54
71 » Johan Cats 1983 Franeker M 478 (1:08:31) 1:08:56
72 » Pieter Rooda 1962 Heiligerlee M 346 (1:08:49) 1:08:59
73 » Arjen de Ruiter 1962 Goutum M 107 (1:08:57) 1:09:06
73 » Stijn de Ruiter 1995 Goutum M 109 (1:08:57) 1:09:06
75 » Richard Jonkman 1968 Leeuwarden M 300 (1:08:52) 1:09:14
76 » Berend Negerman 1954 Joure M 122 (1:08:40) 1:09:18
77 » Wieger van Keulen 1959 Leeuwarden M 192 (1:08:48) 1:09:20
78 » Rens Osinga 1972 Leeuwarden M 272 (1:09:27) 1:09:48
79 » Sytze Hilbrand Boschma 1971 IJlst M 194 (1:09:49) 1:09:52
80 » Oetse Wijma 1978 Hurdegaryp M 467 (1:09:37) 1:09:54
81 » Gerrie Boersma 1964 Twijzel M 286 (1:09:45) 1:09:59
82 » Ronald Theodorus Gerritsma 1968 Pingjum M 577 (1:09:35) 1:10:01
83 » Jaap Sjoerdsma 1973 Grou M 572 (1:09:38) 1:10:10
84 » Alco de Jong 1964 St.-Annaparochie M 462 (1:10:06) 1:10:11
85 » Gaatse Westra 1973 Leeuwarden M 564 (1:09:52) 1:10:12
86 » Edwin Boes 1972 Franeker M 461 (1:10:08) 1:10:14
87 » . Kooij Schilderwerken 1978 Joure M 471 (1:09:57) 1:10:16
88 » Johan Beintema 1959 Leeuwarden M 195 (1:09:54) 1:10:19
89 » Jan Rispens 1983 Wommels M 533 (1:10:08) 1:10:22
90 » Rob van Veen 1968 Goingarijp M 203 (1:10:29) 1:10:45
91 » Johan Kooistra 1965 Leeuwarden M 218 (1:09:55) 1:10:55
92 » Obe Veldman 1967 Jirnsum M 439 (1:10:27) 1:10:57
93 » Marcel Harderwijk 1975 Leeuwarden M 170 (1:10:24) 1:11:00
94 » Eelco van der Werff 1965 It Heidenskip M 159 (1:10:14) 1:11:05
95 » Andries Koenen 1956 Heeg M 563 (1:10:47) 1:11:06
96 » Siart Smit 1973 Leeuwarden M 276 (1:11:06) 1:11:18
97 » Niels Soeteman 1975 Amsterdam M 594 (1:10:40) 1:11:22
98 » Dries Tulner 1954 St.-Annaparochie M 513 (1:11:12) 1:11:25
99 » Sonja Boogaard 1972 Middelburg V 407 (1:11:27) 1:11:31
100 » Rogier ten Hoope 1972 Joure M 344 (1:11:09) 1:11:34
101 » Jan Lucas Zantinge 1989 Drachten M 554 (1:11:24) 1:11:42
102 » Joeri Hendriks 1973 Franeker M 386 (1:11:25) 1:11:50
103 » Sico van der Wal 1984 Drachten M 534 (1:11:39) 1:11:53
104 » Renaldo Koopman 1981 Oldeberkoop M 415 (1:11:51) 1:11:54
105 » Ronnie Neleman 1973 Sneek M 451 (1:11:42) 1:11:56
106 » Simon Visbeek 1988 Leeuwarden M 385 (1:11:38) 1:12:00
107 » Michel Hartman 1975 Gytsjerk M 169 (1:11:30) 1:12:06
108 » Ysbrand Valkema 1971 Sneek M 433 (1:12:02) 1:12:11
109 » Willem de Graaf 1969 Leeuwarden M 325 (1:12:08) 1:12:15
109 » Durk Reinsma 1959 Wergea M 425 (1:12:06) 1:12:15
111 » Tjeerd Landman 1971 Opeinde M 332 (1:11:43) 1:12:18
112 » Hendrik Oosterhoff 1963 Heerenveen M 297 (1:11:54) 1:12:21
113 » Eedse Nauta 1967 Wijnaldum M 141 (1:12:13) 1:12:25
114 » Marian van der Hoek 1971 Boornbergum V 326 (1:12:00) 1:12:35
115 » Bareld Kuilman 1957 Eastermar M 504 (1:12:22) 1:12:39
116 » Elisabeth Plokhooij 1967 Bussum V 241 (1:12:37) 1:12:39
117 » Ankie Hanzens 1964 Sloten Fr V 418 (1:12:33) 1:12:43
118 » Arjen Douma 1984 Sneek M 486 (1:12:06) 1:12:43
119 » Henk Betten 1956 Leeuwarden M 151 (1:12:43) 1:12:51
120 » Sijbe Knol 1990 Berltsum M 588 (1:12:48) 1:12:51
121 » Marian Pruiksma 1966 Joure V 148 (1:13:01) 1:13:06
122 » Douwe Ybema 1968 Grou M 131 (1:13:05) 1:13:11
123 » Frederik van der Sluis 1976 Joure M 219 (1:13:01) 1:13:26
124 » Geert Bos 1994 Joure M 581 (1:13:08) 1:13:32
125 » Tineke Blaauw 1951 Franeker V 562 (1:13:30) 1:13:34
126 » Klaske Post 1967 Grou V 289 (1:13:25) 1:13:40
127 » Jorn Boringa 1976 Leeuwarden M 576 (1:13:19) 1:13:42
128 » Patrick Vink 1967 Wergea M 464 (1:13:37) 1:13:49
129 » Tim. Boonstra 1960 Leeuwarden M 147 (1:13:40) 1:13:52
130 » Wim Krul 1959 Grou M 149 (1:13:51) 1:13:53
131 » Jo-Albert Kooistra 1974 Easterwierrum M 496 (1:13:43) 1:13:56
132 » Pieter Jellema 1963 Leeuwarden M 155 (1:13:48) 1:14:06
133 » Sytse Jansma 1980 Harlingen M 438 (1:13:52) 1:14:13
134 » Otto van Eysden 1957 Voorschoten M 267 (1:13:58) 1:14:18
135 » Hindrik Odinga 1984 Heerenveen M 324 (1:13:51) 1:14:25
136 » Jonne Steeman 1987 Leeuwarden M 185 (1:13:53) 1:14:32
137 » Pieter Klasen 1971 IJlst M 118 (1:14:21) 1:14:36
138 » Gerard Donker 1962 Tjalleberd M 585 (1:14:24) 1:14:43
139 » Thomas Saerens 1979 Grou M 599 (1:14:12) 1:14:46
140 » Andre van den Heuvel 1959 Leeuwarden M 309 (1:14:34) 1:14:51
141 » Marc Wijkstra 1965 Terband M 305 (1:14:51) 1:14:53
142 » Gertjan Hijstek 1965 Berltsum M 127 (1:14:54) 1:14:54
143 » Uwe Baldamus 1966 Burgum M 527 (1:14:40) 1:14:55
144 » Wietse Jonker 1951 Wommels M 318 (1:15:00) 1:15:04
145 » Andre Visser 1975 Workum M 429 (1:14:33) 1:15:05
146 » Janet Osinga 1974 Berltsum V 126 (1:15:09) 1:15:14
147 » Simon Mensink 1982 Leeuwarden M 387 (1:14:41) 1:15:18
148 » Gerian Huitema 1972 Hoorn Nh V 419 (1:15:07) 1:15:31
149 » Harm Postma 1953 Bitgum M 179 (1:15:15) 1:15:32
150 » Thijs van der Vegt 1957 Langelille M 173 (1:15:15) 1:15:36
151 » Jaap Rozendal 1979 Burgum M 370 (1:15:21) 1:15:39
152 » Bert kingma 1971 Leeuwarden M 264 (1:15:31) 1:15:40
153 » Mark van Keulen 1993 Stiens M 395 (1:15:12) 1:15:41
154 » Bernardus Renzema 1971 Berltsum M 551 (1:15:20) 1:15:46
155 » Jouke van der Zwaag 1967 Sneek M 449 (1:15:29) 1:15:47
156 » Jos Bos 1963 Sneek M 389 (1:15:07) 1:15:47
157 » Jacco Schipper 1974 Akkrum M 582 (1:15:35) 1:15:48
158 » Fokke Hoeksma 1967 Menaam M 231 (1:15:44) 1:15:50
159 » Jan Boersma 1943 Goutum M 236 (1:15:42) 1:15:53
160 » Jeffery Robbers 1963 Leeuwarden M 135 (1:15:52) 1:15:58
161 » Richard Stillebroer 1962 Goutum M 245 (1:15:56) 1:16:04
162 » Eric Peereboom 1972 Gorredijk M 573 (1:15:12) 1:16:04
163 » Anton Langeberg 1967 Reduzum M 150 (1:16:03) 1:16:09
164 » Pieter Siem Wijnja 1981 Boornzwaag M 434 (1:15:55) 1:16:12
165 » Hendrik de Jong 1973 Opende M 296 (1:15:57) 1:16:20
166 » Wiep van der Heide 1967 Drachten M 225 (1:16:21) 1:16:29
167 » Karin Danhof 1971 Jirnsum V 202 (1:16:23) 1:16:31
168 » Jeroen IJmker 1989 Groningen M 514 (1:15:58) 1:16:32
169 » Henk van der Heide 1963 Boornbergum M 593 (1:16:27) 1:16:35
170 » Annie Oostenbrink 1964 Oldeberkoop V 250 (1:16:33) 1:16:43
171 » Henk Melker 1968 Leeuwarden M 299 (1:16:28) 1:16:50
172 » Christiaan Werkhoven 1975 Leeuwarden M 382 (1:16:14) 1:16:53
173 » Afke Hellema 1970 Wanswert V 246 (1:16:49) 1:16:53
174 » RenĂ© Bruinsma 1977 Leeuwarden M 111 (1:16:50) 1:16:53
175 » Freek Bron 1971 Sonnega M 590 (1:16:33) 1:16:54
176 » Bea Visser 1966 Joure V 365 (1:16:37) 1:16:55
177 » Jos Tempelman 1949 Goutum M 567 (1:16:25) 1:16:57
178 » Marten van Essen 1990 Hurdegaryp M 262 (1:16:28) 1:17:04
178 » Johannes Heesterman 1992 Drachten M 263 (1:16:28) 1:17:04
180 » Adrie Hartholt 1964 Appelscha V 546 (1:16:56) 1:17:10
181 » Reinder Tel 1959 Surhuizum M 338 (1:17:09) 1:17:15
182 » Ed van Beveren 1952 Emmeloord M 454 (1:17:07) 1:17:15
183 » Samantha Kouwenhoven 1987 IJlst V 552 (1:17:15) 1:17:21
184 » Marco Bays 1946 Surhuisterveen M 558 (1:17:18) 1:17:25
184 » Loet Rosenthal 1966 Nieuwegein M 366 (1:16:50) 1:17:25
186 » Hans Bonnema 1963 Dronryp M 102 (1:17:05) 1:17:30
187 » Jan Bouma 1959 Grou M 579 (1:16:56) 1:17:31
188 » Roelof van Marrum 1970 Franeker M 352 (1:17:20) 1:17:32
189 » Christina de Haan 1971 Bolsward V 293 (1:17:16) 1:17:32
190 » Klaas Kampen 1964 Sneek M 258 (1:17:05) 1:17:34
191 » Lex Staarman 1958 Leusden M 343 (1:17:20) 1:17:37
192 » Jan Brandsma 1966 Sneek M 110 (1:17:09) 1:17:37
193 » Leo Staarman 1960 Leusden M 376 (1:17:20) 1:17:37
194 » Nico Sikkes 1957 Nieuwebrug M 377 (1:17:31) 1:17:40
195 » Tineke Lautenbach 1967 Heerenveen V 394 (1:17:33) 1:17:41
196 » Trienke Zijlstra 1989 Berltsum V 222 (1:17:37) 1:17:42
197 » Jan Wester 1968 Drachtstercompagnie M 398 (1:17:36) 1:17:47
198 » Lammert Kort 1969 Roden M 337 (1:17:28) 1:17:52
199 » Jan Veenstra 1965 Nes gem Boarnsterhim M 570 (1:17:46) 1:17:55
200 » AndrĂ© van Dijk 1964 Grou M 362 (1:17:46) 1:17:59
201 » Erik brander 1969 Haule M 334 (1:17:31) 1:18:00
202 » Erik Meulen 1984 Leeuwarden M 458 (1:17:40) 1:18:00
203 » Siska Ravensbergen 1970 Grou V 355 (1:17:38) 1:18:06
204 » Jeroen Wijkstra 1975 Leeuwarden M 524 (1:17:30) 1:18:09
205 » Marlies Zantinge 1986 Apeldoorn V 553 (1:17:55) 1:18:12
206 » Haaije Jorritsma 1957 Grou M 583 (1:18:06) 1:18:18
207 » Sabine Dijkstra 1973 Sneek V 502 (1:18:05) 1:18:19
208 » Luuk Jeeninga 1978 Leeuwarden M 251 (1:18:12) 1:18:25
209 » Riekend Koopman 1954 Bontebok M 416 (1:18:14) 1:18:34
210 » Esmond Bakker 1970 Grou M 520 (1:18:07) 1:18:34
211 » Rixt smit 1970 Nes gem Boarnsterhim V 191 (1:18:21) 1:18:35
212 » Monique Lubach 1959 Goingarijp V 204 (1:18:19) 1:18:35
213 » Henk Sterk 1958 Gauw M 529 (1:18:16) 1:18:37
214 » Bennie Miedema 1961 Leeuwarden M 315 (1:18:25) 1:18:38
215 » Ale Hijma 1957 Grou M 561 (1:18:27) 1:18:43
216 » Hans Wiersma 1962 Drachten M 598 (1:18:43) 1:18:46
217 » Klaas Bos 1966 Joure M 580 (1:18:28) 1:18:53
218 » T.P. de Vries 1958 Weidum M 597 (1:18:48) 1:19:01
219 » Pim van Dieken 1956 Akkrum M 361 (1:18:37) 1:19:12
220 » Kees Geelen 1957 Heerenveen M 500 (1:18:47) 1:19:13
221 » Marten van der Wal 1966 It Heidenskip M 160 (1:18:30) 1:19:19
222 » Dieuwke Bootsma 1967 Nijland V 547 (1:19:08) 1:19:25
223 » Irma van Beek 1958 Grou V 503 (1:19:15) 1:19:33
224 » Tjalling Westerhuis 1967 Leeuwarden M 432 (1:19:15) 1:19:38
225 » Rutger Beckers 1987 Leeuwarden M 400 (1:19:09) 1:19:40
226 » Gjalt de Groot 1954 Grou M 557 (1:19:35) 1:19:41
227 » Axel Walta 1970 Grou M 113 (1:19:28) 1:19:44
228 » Joke de Jong-Heida 1943 Langezwaag V 487 (1:19:29) 1:19:48
229 » Ilse Esmee Teitsma 1990 Grou V 459 (1:19:36) 1:19:57
230 » Kees Versprille 1953 Burgum M 351 (1:19:30) 1:20:01
231 » Piet Sikkema 1961 Grou M 120 (1:19:25) 1:20:06
232 » Tijmen Velsma 1959 Dronryp M 515 (1:19:34) 1:20:07
232 » Douwe Dijkstra 1947 Oosterwolde Fr M 369 (1:19:39) 1:20:07
234 » Edgar Koster 1975 Lelystad M 261 (1:19:45) 1:20:10
235 » Sjoerd Sol 1962 Emmeloord M 452 (1:20:19) 1:20:27
236 » Ilse van der Wateren 1985 Purmerend V 555 (1:20:15) 1:20:28
237 » Johannes Wiersma 1971 Terkaple M 589 (1:20:18) 1:20:29
238 » Irma Miedema 1963 Leeuwarden V 316 (1:20:17) 1:20:31
239 » Gerda Hoeneveld 1971 Amersfoort V 196 (1:19:52) 1:20:32
240 » Jeen Holwerda 1968 Earnewald M 457 (1:19:57) 1:20:37
241 » Jacqueline Sollie 1962 Stiens V 282 (1:20:16) 1:20:37
242 » Ineke Berghuis 1959 Schipborg V 359 (1:20:30) 1:20:46
243 » Arjo van Lier 1960 Hilaard M 223 (1:20:23) 1:20:51
244 » Erik Gorter 1970 Rottevalle M 379 (1:20:39) 1:20:51
245 » Harold ten Dam 1974 Drachten M 435 (1:20:27) 1:20:51
246 » Anthe Veldhuis 1988 Aldeboarn V 101 (1:20:20) 1:20:55
247 » Jelma Wassenaar 1975 Berltsum V 163 (1:20:55) 1:20:59
248 » Saskia de Vries 1984 Nijmegen V 255 (1:20:38) 1:21:03
249 » Klaas Kalma 1968 Haskerhorne M 526 (1:20:38) 1:21:06
250 » Martin de Vries 1963 Groningen M 424 (1:20:37) 1:21:10