Zoek wedstrijd

Uitslagen van 42ste Merenloop 2012

5KM

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying uitslagen 251 - 339 of 339 in total
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
251 » Marije Bosma 2001 Grou V 1446 (31:17) 31:20
252 » Femke Mendel 2000 Grou V 1360 (31:18) 31:21
253 » Donna Salverda 1972 Leeuwarden V 1470 (31:13) 31:21
254 » Sjanien Vogelzang 1972 Heerenveen V 1111 (30:54) 31:22
255 » Abby van Vliet 2001 Grou V 1336 (31:18) 31:22
256 » Tialda brouwer 1991 Sneek V 1286 (30:55) 31:24
257 » Iris Mulder 2000 Grou V 1313 (31:20) 31:24
258 » Antoinet van der Wel 1968 Grou V 1311 (31:21) 31:25
259 » Hermi Miedema 1967 Heeg V 1298 (31:21) 31:26
260 » Cordula Paques 1962 Heeg V 1424 (31:22) 31:26
261 » Martianca Hoogeboom 1982 St.-Annaparochie V 1342 (31:17) 31:27
262 » Greetje van der weij 1973 Opeinde V 1248 (30:57) 31:28
263 » Gerrit de Roos 1953 Offingawier M 1220 (31:07) 31:28
264 » Ingeborg Posthuma 1964 Nes gem Boarnsterhim V 1128 (31:12) 31:29
265 » Maaike Kuipers 1972 Stiens V 1414 (31:09) 31:30
266 » Tannie Peters 1960 Lekkum V 1102 (31:16) 31:30
267 » Irma Douma 1968 Hurdegaryp V 1441 (31:18) 31:32
268 » Mireille Kolthoff 1973 Akkrum V 1253 (31:17) 31:34
269 » Amber de Kroon 1997 Tijnje V 1263 (31:06) 31:35
270 » Sjoukje Dijk 1982 Leeuwarden V 1200 (31:06) 31:36
271 » Linda Visser-Stam 1977 Leeuwarden V 1195 (31:20) 31:37
272 » Wies Kuiken 1958 Grou V 1266 (31:30) 31:46
273 » Liesbeth Reijenga 1964 Abbega V 1462 (31:44) 31:49
274 » Jeanette van Houten 1962 Roden V 1283 (31:33) 31:56
275 » Eduard Plantinga 1973 Leeuwarden M 1475 (31:30) 31:58
276 » Josee Plantinga 1975 Groningen V 1160 (31:31) 31:58
277 » Tiny Bosscher 1959 Leeuwarden V 1250 (31:40) 31:59
278 » Petra de Boer 1968 Sneek V 1245 (31:40) 32:02
279 » Rianne de Vries 1967 Leeuwarden V 1282 (31:43) 32:06
280 » Geesje Wierda 1970 Opeinde V 1226 (31:39) 32:08
281 » Anna Bakker 1970 Oosterbierum V 1465 (31:41) 32:09
282 » Erik Bakker 1970 Friesland M 1466 (31:42) 32:10
283 » Fleur Statema 1988 Leeuwarden V 1467 (32:10) 32:12
284 » Marijke Terpstra 1966 Nieuwehorne V 1202 (31:50) 32:15
285 » Rixt Hooijenga 2000 Grou V 1269 (32:08) 32:19
286 » Sanne Meijer 2000 Grou V 1405 (32:10) 32:20
287 » Barbara De Vivo 1978 Sneek V 1209 (31:53) 32:21
288 » Judith Zijlstra 1973 Warstiens V 1472 (32:20) 32:28
289 » Aukje de Jager 1962 Jonkerslan V 1206 (32:04) 32:31
290 » Petra Boonstra 1970 Burgum V 1442 (32:17) 32:31
291 » Arjen Hijlkema 2003 Akkrum M 1458 (32:21) 32:37
292 » Hielke Hijlkema 1972 Akkrum M 1460 (32:22) 32:39
293 » Esther de WitteHoogeveen 1981 Leeuwarden V 1265 (32:45) 32:52
294 » Jolanda de Jong 1972 Leeuwarden V 1146 (32:43) 32:53
295 » Ingrid Schilt 1958 Leeuwarden V 1256 (32:45) 33:03
296 » Marije de vries 2000 Grou V 1234 (33:03) 33:04
297 » Marscha Eppenga 1972 Nes gem Boarnsterhim V 1137 (32:44) 33:07
298 » Boukje Ratering 1971 Akkrum V 1122 (32:44) 33:07
299 » Alexandra Krul-Hendriks 1967 Grou V 1123 (33:08) 33:10
300 » Dewi Louwinger 1997 Grou V 1242 (33:17) 33:20
301 » Ramon Damkat 2004 Grou M 1211 (33:18) 33:20
302 » Diederik Damkat 1969 Grou M 1212 (33:17) 33:20
303 » Sanne de Haan 2000 Grou V 1332 (33:13) 33:21
304 » Myrthe Postma 2000 Grou V 1413 (33:21) 33:22
305 » Britt Walta 1998 Grou V 1108 (33:20) 33:28
306 » Jessica Walta 1981 Grou V 1107 (33:21) 33:28
307 » Johanna Jorritsma 1963 Terherne V 1190 (33:05) 33:29
308 » Freya De Haan 2000 Reduzum V 1432 (33:11) 33:29
308 » Lilian Hekman 2000 Reduzum V 1362 (33:11) 33:29
310 » Elina Jansma 1976 Leeuwarden V 1236 (33:13) 33:36
311 » Elise Smit 2002 Leeuwarden V 1166 (33:37) 33:38
312 » Mirthe de jonge 2002 Grou V 1131 (33:29) 33:40
313 » Bob de Vries 1959 Leeuwarden M 1280 (33:18) 33:41
314 » Tineke Pronk 1964 Leeuwarden V 1152 (33:29) 33:44
315 » Tjalling Bles 1999 Grou M 1129 (33:48) 33:51
316 » Catrien Schade-Melein 1962 Leeuwarden V 1119 (34:07) 34:10
317 » Frels Spoelstra 1969 Grou V 1243 (34:05) 34:17
318 » Gea Bruinsma 1979 Leeuwarden V 1172 (34:13) 34:25
319 » Siepie Stroosma 1964 Leeuwarden M 1173 (34:13) 34:25
320 » Daphne Bosma 1986 Grou V 922 (34:20) 34:26
321 » Rixt de Vries 2002 Grou V 1235 (34:37) 34:38
322 » Joop Boonstra 1944 Leeuwarden M 1136 (34:44) 34:45
323 » Ida Kruizinga 1970 Herbaijum V 1148 (34:57) 35:10
324 » MEC van Oostrum 1959 Terherne V 1408 (34:47) 35:12
325 » Annelies Piersma 1963 Terherne V 1192 (34:50) 35:12
326 » Jildou Brouwer 1987 Grou V 1448 (35:26) 35:26
327 » Wieke Nijmeijer 1994 Oldemarkt V 1302 (35:51) 35:52
328 » Sonja Snoodijk 1976 Tijnje V 1125 (35:33) 36:01
329 » Alie Braaksma 1963 Burgum V 1175 (35:49) 36:14
330 » Suzan Bonting-v.d.Pol 1964 Heerenveen V 1109 (36:19) 36:25
331 » Wolter Freerk Nijmeijer 2000 Oldemarkt M 1304 (36:26) 36:26
332 » Catrien Molenaar-deJong 1961 Buren Fr V 1121 (37:14) 37:18
333 » Sanne Jens Bosma 1968 Grou M 830 (37:14) 37:21
334 » Jeane Kolk 1952 Workum V 1260 (37:05) 37:33
335 » Sanne Misa 2002 Grou V 1387 (37:45) 37:46
336 » Gooitske Nasette 1967 Terherne V 1191 (38:12) 38:34
336 » Annemiek van der Weide 1971 Terherne V 1252 (38:10) 38:34
338 » Bart Scholten 1967 Enschede M 1224 (38:33) 38:45
339 » Anna walstra 1968 Leeuwarden V 1213 (44:33) 44:33