Zoek wedstrijd

Uitslagen van 42ste Merenloop 2012

5KM V

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 202 uitslagen
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Ingrid Lemke 1969 Apeldoorn V 1409 (17:42) 17:43
2 » Fleur Baljet 1995 Oosthem V 1147 (17:58) 17:59
3 » Tessa de Boer 1996 Heerenveen V 1317 (18:24) 18:25
4 » Ydwine van der Veen 1993 Goutum V 1392 (18:54) 18:55
5 » Tessa Boot 1984 Sneek V 1345 (19:10) 19:12
6 » Jazlin Ruinemans 1978 Zwolle V 1358 (19:26) 19:26
7 » Lisanne Jager 1994 Leeuwarden V 1429 (20:17) 20:18
8 » Mare te Biesebeek 2000 Leeuwarden V 1318 (20:30) 20:30
9 » Dorine van der Veen 1997 Goutum V 1356 (20:34) 20:35
10 » Lydia Klessens 1964 Friesland V 1456 (20:55) 21:02
11 » Aline de Jong 1998 St.-Annaparochie V 1289 (21:34) 21:36
12 » Geesje Nijmeijer 1996 Oldemarkt V 1303 (21:50) 21:51
13 » Monique Pascha 1969 Leeuwarden V 1394 (21:53) 21:56
14 » Geja Droogsma 1975 Leeuwarden V 208 (22:02) 22:08
15 » Liesbeth van den Berg 1987 Engwierum V 1101 (22:27) 22:29
16 » Eva Terpstra 1998 Leeuwarden V 1210 (22:59) 23:01
17 » Roos Boerma 1959 Garyp V 1178 (23:06) 23:17
18 » Linda Peereboom 1993 Heerenveen V 1335 (23:20) 23:25
19 » Charlotte Tsang 1996 Bolsward V 1181 (23:42) 23:44
20 » Margriet Akkerman 1991 Nijemirdum V 1385 (23:47) 23:51
21 » Sietske Sterkenburgh 1978 Start '78 V 1217 (24:03) 24:15
21 » Anne-Marie Heidstra 1989 Twijzel V 1443 (24:12) 24:15
23 » Martine Statema 1985 Utrecht V 1468 (24:17) 24:17
24 » Lorien Hooijer 1975 Jirnsum V 1135 (24:42) 24:45
25 » Ilse Veikers 1990 Leeuwarden V 1473 (24:31) 24:45
26 » Melissa Papa 1995 Wergea V 1271 (24:45) 24:46
27 » Silke Jellesma 1998 Ysbrechtum V 1389 (24:38) 24:47
28 » Welmoed Mink 1997 Leeuwarden V 1198 (24:42) 24:49
29 » Antje van der Wal 1969 Ysbrechtum V 1390 (24:53) 25:02
30 » Merle Louwinger 2000 Grou V 1241 (24:59) 25:03
31 » Femke vd Veen 2000 Grou V 1197 (25:02) 25:06
32 » Robin Visser 1996 Grou V 1411 (24:44) 25:11
33 » Evelien Mandemaker 1980 Nieuwehorne V 1403 (25:13) 25:22
34 » Jenna Postma 1987 Harich V 1300 (25:32) 25:34
35 » Sandra van der Molen 1989 Heerenveen V 1292 (25:27) 25:35
36 » Sandra Bijlsma 1976 Poppenwier V 1439 (25:34) 25:36
37 » Marlon Wiekamp 1989 Heerenveen V 1294 (25:30) 25:38
38 » Carina de Jong 1988 Heerenveen V 1293 (25:30) 25:39
39 » Manon Drenten 1975 Leeuwarden V 1273 (25:54) 26:00
40 » Hilde Haites 1994 Stiens V 1279 (26:00) 26:12
41 » Femke Kuindersma 1981 Aldeboarn V 1365 (25:59) 26:28
42 » Hilde Alin 1990 Drachten V 1140 (26:33) 26:33
43 » Nynke van de Lageweg 1984 Grou V 1104 (26:15) 26:37
44 » Famkelisa Heeren 2000 Grou V 1154 (26:16) 26:42
45 » Geertje Visser 1973 Arum V 1194 (26:39) 26:44
46 » Frederike draaisma 1973 Leeuwarden V 1412 (26:41) 26:49
47 » Fenna Hoekstra 2000 Grou V 1397 (26:49) 26:49
48 » Frieda Wijnia 1977 Joure V 1402 (26:34) 26:55
49 » Desiree Kingma 1974 Leeuwarden V 1159 (26:58) 26:58
50 » Martha Buning 1970 Goutum V 1305 (26:44) 27:01
51 » Grietsje Schaap 1989 Dearsum V 1112 (27:01) 27:06
52 » Annemieke Dijkstra 1999 Grou V 1376 (27:00) 27:06
53 » Maike van Dijk 1999 Grou V 1344 (27:02) 27:07
54 » Linda van Keulen 1991 Leeuwarden V 1240 (27:18) 27:44
55 » Sarina Groenink 1984 Zutphen V 1364 (27:18) 27:46
56 » Tealinda Waarts 1976 Drachten V 1340 (27:27) 27:46
57 » Bianca Bouwman 1972 Groningen V 1341 (27:27) 27:47
58 » Daphne Ettema 1981 Leeuwarden V 1401 (27:32) 27:49
59 » Debby Wiersma 1981 Jirnsum V 1153 (27:32) 27:50
60 » Rianne Heida 1999 Tjalleberd V 1277 (27:37) 27:52
61 » Marije van Norel 1998 Tjalleberd V 1276 (27:37) 27:52
62 » Monique de Jong 1976 Sonnega V 1324 (27:37) 27:56
63 » Jacoba de Wolff 1984 Swichum V 1306 (27:48) 28:04
64 » Hiske Hoekstra 1956 Jirnsum V 1110 (27:37) 28:06
65 » Yaslin vd Mei 1987 Drachten V 1438 (27:50) 28:09
66 » Elske Booi 1964 Burgum V 1396 (27:49) 28:14
67 » Hennie van der Veer 1972 Oosterwolde Fr V 1471 (28:06) 28:15
68 » Nanja Versprille 1954 Burgum V 1430 (27:57) 28:16
69 » Simona van den Bergs 1967 Heerenveen V 1339 (28:16) 28:22
70 » Marije Hiemstra 1987 Leeuwarden V 1374 (28:10) 28:23
71 » Jannica van der Ploeg 2000 Stiens V 1185 (28:20) 28:25
72 » Nienke van der Ploeg 1962 Stiens V 1186 (28:20) 28:25
73 » Renata van der Heide 1972 Grou V 1420 (28:36) 28:37
74 » Paula de Vries-Kooistra 1980 Leeuwarden V 1353 (28:35) 29:01
75 » Berber Koningen 1966 Hoofddorp V 1223 (28:54) 29:05
76 » Lonneke Abma 1973 Stiens V 1127 (29:02) 29:18
77 » Inger Post 2004 Grou V 1257 (29:03) 29:20
78 » Amelie Krijnsen 1976 Heerenveen V 1307 (29:03) 29:27
79 » Siemie Reinsma 1962 Wergea V 1296 (29:20) 29:34
80 » Fetsje Reinsma 1983 Wergea V 1272 (29:19) 29:34
81 » Tineke van der Werf 1955 Leeuwarden V 1297 (29:09) 29:35
82 » Marlotte Jansen 1998 Grou V 1427 (29:20) 29:36
83 » Fenna van der Heide 1992 Grou V 1268 (29:28) 29:37
84 » Sisca Spijkstra 1998 Grou V 1435 (29:32) 29:47
85 » Almara Hofstra 1988 Sneek V 1416 (29:25) 29:49
86 » Fenny Postma 1976 Sneek V 1338 (29:25) 29:49
87 » Hester Hilverda 1985 Leeuwarden V 1291 (29:36) 29:55
88 » Jessy Moll 1997 Jonkerslan V 1208 (29:31) 29:57
89 » Annelies van Woerkom 1957 Joure V 1274 (29:45) 29:58
90 » Gelie de Boer-Hoitsma 1966 Dokkum V 1363 (29:50) 30:02
91 » Ellen sjoerdsma 1972 Leeuwarden V 1425 (29:35) 30:05
92 » Catharina Atema 1964 Leeuwarden V 1267 (29:34) 30:07
92 » Tineke Hilverda 1953 Joure V 1270 (29:25) 30:07
94 » Gerbrich Boonstra 1997 Grou V 1434 (29:52) 30:07
95 » Marjolijn van Woerkom 1989 Nieuwegein V 1366 (29:55) 30:08
96 » Rixt Oosterhuis 1988 Joure V 1426 (29:56) 30:09
97 » Hetty Stellingwerf 1965 Lemmer V 1295 (29:48) 30:10
98 » Petra Renema 1973 Dronryp V 1388 (29:47) 30:10
99 » Rixt Oenema 1975 Grou V 1238 (29:59) 30:15
100 » Janet Visser 1970 Grou V 1150 (30:17) 30:19
101 » Linda kroon 1988 Sneek V 1285 (29:57) 30:24
102 » Greta van der Meer 1973 Grou V 1142 (30:07) 30:26
103 » Sytske de Jong 1968 Idaerd V 1382 (30:14) 30:26
104 » Klazina Hofstee 1965 Grou V 1347 (30:16) 30:26
105 » Geartsje Klaversma 1987 Wommels V 1373 (29:59) 30:27
106 » Esther Heuzinkveld 1977 Grou V 1326 (30:20) 30:33
107 » Trijntje van der Heide 1958 Amersfoort V 1287 (30:24) 30:33
108 » Aukje van der Werff 1955 Joure V 1290 (30:19) 30:35
109 » Wies van den Heuvel 1961 Leeuwarden V 1188 (30:28) 30:42
110 » Milou Gerdez 1986 Oostrum Fr V 1422 (30:26) 30:46
111 » Klaske de Haan 1985 Oostrum Fr V 1421 (30:27) 30:46
112 » Joan de Jonge 1965 Joure V 1251 (30:31) 30:47
113 » Hilde de Vries 1984 Reduzum V 1116 (30:25) 30:49
114 » Jitske Schippers-Buruma 1975 Nes gem Boarnsterhim V 1406 (30:32) 30:52
115 » Ingrid Heins 1957 Jirnsum V 1199 (30:24) 30:54
116 » Conny van der Weg 1971 Grou V 1187 (30:40) 30:57
117 » Zita Meinsma 1973 Grou V 1246 (30:44) 30:58
118 » Vera Dijkstra 2004 Nes gem Boarnsterhim V 1329 (30:56) 30:59
119 » Edith Wennink 1967 Leeuwarden V 1218 (30:40) 30:59
120 » Carla Dijkstra 1970 Nes gem Boarnsterhim V 1331 (30:58) 31:02
121 » Jacoba Posthumus 1961 Leeuwarden V 1233 (30:55) 31:06
122 » Sanne Iedema 1986 Groningen V 1232 (30:56) 31:06
123 » Marijke Troostheide 1978 Leeuwarden V 1124 (31:02) 31:14
124 » Lya Hernandez 1977 Amsterdam V 1444 (30:53) 31:16
125 » Marrit Spel 1981 Leeuwarden V 1201 (30:47) 31:18
126 » Matty Kloosterman 1965 Grou V 1114 (31:17) 31:18
127 » Eveline Simon 1989 Sneek V 1415 (30:55) 31:18
128 » Marije Bosma 2001 Grou V 1446 (31:17) 31:20
129 » Femke Mendel 2000 Grou V 1360 (31:18) 31:21
130 » Donna Salverda 1972 Leeuwarden V 1470 (31:13) 31:21
131 » Sjanien Vogelzang 1972 Heerenveen V 1111 (30:54) 31:22
132 » Abby van Vliet 2001 Grou V 1336 (31:18) 31:22
133 » Tialda brouwer 1991 Sneek V 1286 (30:55) 31:24
134 » Iris Mulder 2000 Grou V 1313 (31:20) 31:24
135 » Antoinet van der Wel 1968 Grou V 1311 (31:21) 31:25
136 » Hermi Miedema 1967 Heeg V 1298 (31:21) 31:26
137 » Cordula Paques 1962 Heeg V 1424 (31:22) 31:26
138 » Martianca Hoogeboom 1982 St.-Annaparochie V 1342 (31:17) 31:27
139 » Greetje van der weij 1973 Opeinde V 1248 (30:57) 31:28
140 » Ingeborg Posthuma 1964 Nes gem Boarnsterhim V 1128 (31:12) 31:29
141 » Maaike Kuipers 1972 Stiens V 1414 (31:09) 31:30
142 » Tannie Peters 1960 Lekkum V 1102 (31:16) 31:30
143 » Irma Douma 1968 Hurdegaryp V 1441 (31:18) 31:32
144 » Mireille Kolthoff 1973 Akkrum V 1253 (31:17) 31:34
145 » Amber de Kroon 1997 Tijnje V 1263 (31:06) 31:35
146 » Sjoukje Dijk 1982 Leeuwarden V 1200 (31:06) 31:36
147 » Linda Visser-Stam 1977 Leeuwarden V 1195 (31:20) 31:37
148 » Wies Kuiken 1958 Grou V 1266 (31:30) 31:46
149 » Liesbeth Reijenga 1964 Abbega V 1462 (31:44) 31:49
150 » Jeanette van Houten 1962 Roden V 1283 (31:33) 31:56
151 » Josee Plantinga 1975 Groningen V 1160 (31:31) 31:58
152 » Tiny Bosscher 1959 Leeuwarden V 1250 (31:40) 31:59
153 » Petra de Boer 1968 Sneek V 1245 (31:40) 32:02
154 » Rianne de Vries 1967 Leeuwarden V 1282 (31:43) 32:06
155 » Geesje Wierda 1970 Opeinde V 1226 (31:39) 32:08
156 » Anna Bakker 1970 Oosterbierum V 1465 (31:41) 32:09
157 » Fleur Statema 1988 Leeuwarden V 1467 (32:10) 32:12
158 » Marijke Terpstra 1966 Nieuwehorne V 1202 (31:50) 32:15
159 » Rixt Hooijenga 2000 Grou V 1269 (32:08) 32:19
160 » Sanne Meijer 2000 Grou V 1405 (32:10) 32:20
161 » Barbara De Vivo 1978 Sneek V 1209 (31:53) 32:21
162 » Judith Zijlstra 1973 Warstiens V 1472 (32:20) 32:28
163 » Aukje de Jager 1962 Jonkerslan V 1206 (32:04) 32:31
164 » Petra Boonstra 1970 Burgum V 1442 (32:17) 32:31
165 » Esther de WitteHoogeveen 1981 Leeuwarden V 1265 (32:45) 32:52
166 » Jolanda de Jong 1972 Leeuwarden V 1146 (32:43) 32:53
167 » Ingrid Schilt 1958 Leeuwarden V 1256 (32:45) 33:03
168 » Marije de vries 2000 Grou V 1234 (33:03) 33:04
169 » Marscha Eppenga 1972 Nes gem Boarnsterhim V 1137 (32:44) 33:07
170 » Boukje Ratering 1971 Akkrum V 1122 (32:44) 33:07
171 » Alexandra Krul-Hendriks 1967 Grou V 1123 (33:08) 33:10
172 » Dewi Louwinger 1997 Grou V 1242 (33:17) 33:20
173 » Sanne de Haan 2000 Grou V 1332 (33:13) 33:21
174 » Myrthe Postma 2000 Grou V 1413 (33:21) 33:22
175 » Britt Walta 1998 Grou V 1108 (33:20) 33:28
176 » Jessica Walta 1981 Grou V 1107 (33:21) 33:28
177 » Johanna Jorritsma 1963 Terherne V 1190 (33:05) 33:29
178 » Freya De Haan 2000 Reduzum V 1432 (33:11) 33:29
178 » Lilian Hekman 2000 Reduzum V 1362 (33:11) 33:29
180 » Elina Jansma 1976 Leeuwarden V 1236 (33:13) 33:36
181 » Elise Smit 2002 Leeuwarden V 1166 (33:37) 33:38
182 » Mirthe de jonge 2002 Grou V 1131 (33:29) 33:40
183 » Tineke Pronk 1964 Leeuwarden V 1152 (33:29) 33:44
184 » Catrien Schade-Melein 1962 Leeuwarden V 1119 (34:07) 34:10
185 » Frels Spoelstra 1969 Grou V 1243 (34:05) 34:17
186 » Gea Bruinsma 1979 Leeuwarden V 1172 (34:13) 34:25
187 » Daphne Bosma 1986 Grou V 922 (34:20) 34:26
188 » Rixt de Vries 2002 Grou V 1235 (34:37) 34:38
189 » Ida Kruizinga 1970 Herbaijum V 1148 (34:57) 35:10
190 » MEC van Oostrum 1959 Terherne V 1408 (34:47) 35:12
191 » Annelies Piersma 1963 Terherne V 1192 (34:50) 35:12
192 » Jildou Brouwer 1987 Grou V 1448 (35:26) 35:26
193 » Wieke Nijmeijer 1994 Oldemarkt V 1302 (35:51) 35:52
194 » Sonja Snoodijk 1976 Tijnje V 1125 (35:33) 36:01
195 » Alie Braaksma 1963 Burgum V 1175 (35:49) 36:14
196 » Suzan Bonting-v.d.Pol 1964 Heerenveen V 1109 (36:19) 36:25
197 » Catrien Molenaar-deJong 1961 Buren Fr V 1121 (37:14) 37:18
198 » Jeane Kolk 1952 Workum V 1260 (37:05) 37:33
199 » Sanne Misa 2002 Grou V 1387 (37:45) 37:46
200 » Gooitske Nasette 1967 Terherne V 1191 (38:12) 38:34
200 » Annemiek van der Weide 1971 Terherne V 1252 (38:10) 38:34
202 » Anna walstra 1968 Leeuwarden V 1213 (44:33) 44:33