Zoek wedstrijd

Uitslagen van 42ste Merenloop 2012

14km Prestatieloop M

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying uitslagen 1 - 250 of 300 in total
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Willem de Haan 1976 Garyp M 479 (57:17) 57:19
2 » Doeke van der weide 1982 Joure M 566 (59:04) 59:26
3 » Johan Hiemstra 1985 Drachten M 592 (1:00:00) 1:00:10
4 » Luuk Dijkhuis 1970 Leeuwarden M 177 (1:00:22) 1:00:27
5 » Jan willem van der ploeg 1979 Leeuwarden M 182 (1:00:32) 1:00:37
6 » Jouke Riemersma 1977 Jirnsum M 510 (1:00:18) 1:00:39
7 » Robert de Vries 1976 Nijmegen M 254 (1:00:27) 1:00:53
8 » Keimpe de vries 1967 Gytsjerk M 475 (1:01:05) 1:01:15
9 » Ron Bos 1964 Vollenhove M 530 (1:01:06) 1:01:16
10 » Eduard de Bruin 1966 Grou M 112 (1:01:59) 1:02:01
11 » Sipke Talsma 2012 Hegebeintum M 587 (1:02:06) 1:02:11
12 » Sikke van der Leest 1958 Haskerhorne M 484 (1:02:37) 1:02:38
13 » Klaas Jan van der Kooi 1968 Burgum M 466 (1:02:50) 1:02:55
14 » Nanne Heida 1965 Mildam M 535 (1:02:55) 1:03:05
15 » Rudy Miedema 1960 Heerenveen M 209 (1:03:03) 1:03:09
16 » Rudy Boogaard 1968 Heerhugowaard M 485 (1:03:21) 1:03:25
17 » Martijn Roolvink 1982 Leeuwarden M 482 (1:02:58) 1:03:26
18 » Peter Brink 1969 Grou M 158 (1:03:25) 1:03:30
19 » Wiebe Jongsma 1958 Katlijk M 357 (1:03:28) 1:03:38
20 » Ate Bijlsma 1975 Garyp M 397 (1:03:51) 1:03:52
21 » Arnold Nijp 1965 Grou M 308 (1:03:50) 1:03:53
22 » Leon Schut 1998 Grou M 152 (1:03:49) 1:03:53
23 » Dries Gerbens 1970 Wergea M 523 (1:03:54) 1:03:57
24 » Meint Lei 1960 Hempens M 178 (1:03:56) 1:03:57
25 » Hayo Bootsma 1976 Leeuwarden M 586 (1:03:50) 1:04:00
26 » Ids Schel 1981 Grou M 145 (1:04:01) 1:04:06
27 » Roald van Rossum 1963 Sneek M 363 (1:03:56) 1:04:07
28 » Rien Diepenbroek 1963 Grou M 193 (1:04:04) 1:04:08
29 » Gerrit Gildemacher 1977 Leeuwarden M 516 (1:03:50) 1:04:09
30 » Thys Visser 1965 Grou M 290 (1:04:28) 1:04:40
31 » Hung Pham 1979 Leeuwarden M 525 (1:04:02) 1:04:42
32 » Evert Boersma 1985 Jirnsum M 511 (1:04:20) 1:04:43
33 » Marten Jager 1970 Dronryp M 166 (1:04:50) 1:04:50
34 » Pieter Tolsma 1969 Arum M 129 (1:04:28) 1:04:57
35 » Jan Ulfman 1949 Hurdegaryp M 130 (1:05:29) 1:05:32
36 » Hugo de Jong 1952 Franeker M 353 (1:05:31) 1:05:44
37 » Robert de Jong 1992 Grou M 413 (1:05:40) 1:05:45
38 » Jaap Schut 1967 Grou M 153 (1:05:49) 1:05:53
39 » Marco Leeverink 1993 Bolsward M 512 (1:05:59) 1:06:17
40 » Robert Rijpma 1965 Sneek M 595 (1:06:21) 1:06:28
41 » Jelco Blok 1994 Nieuwehorne M 171 (1:06:28) 1:06:35
42 » Reno Papa 1966 Leeuwarden M 414 (1:06:36) 1:06:38
43 » Henk Muller 1957 Berltsum M 495 (1:06:24) 1:06:42
44 » Gjalt Weistra 1968 Drachten M 240 (1:06:36) 1:06:43
45 » Jaap de Graaf 1964 Wijckel M 215 (1:06:35) 1:06:44
46 » Sander Hollebrand 1975 Sneek M 345 (1:06:39) 1:06:44
47 » Willem Biemolt 1966 Utrecht M 450 (1:06:05) 1:06:48
48 » Johan van der Graaf 1960 Berltsum M 565 (1:06:44) 1:06:50
49 » Jaap Baalbergen 1960 Dokkum M 128 (1:07:15) 1:07:18
50 » Cor Schuttrups 1964 Emmen M 559 (1:07:12) 1:07:23
51 » Wiebe Wiersma 1965 Eagum M 406 (1:07:28) 1:07:31
52 » Richard Dijkstra 1981 St.-Annaparochie M 161 (1:07:26) 1:07:33
53 » Tjisse Schaap 1971 Ingelum M 427 (1:07:13) 1:07:34
54 » Eric kouwenhoven 1979 Tuitjenhorn M 392 (1:07:24) 1:07:39
55 » Gertjan Piek 1970 Sauwerd M 574 (1:07:29) 1:07:42
56 » Hein Dijkstra 1978 Oosterbierum M 260 (1:07:21) 1:07:48
56 » Dijkstra Irolt 1984 Oosterbierum M 259 (1:07:21) 1:07:48
58 » Sije Boskma 1966 Hurdegaryp M 493 (1:08:05) 1:08:11
59 » Henk Spijkerman 1985 Akkrum M 536 (1:07:51) 1:08:12
60 » Jan- Eelke Sikkema 1969 Gytsjerk M 350 (1:08:17) 1:08:23
61 » Gerrit de Jong 1963 Zuidlaren M 509 (1:08:13) 1:08:29
62 » Keimpe Wiersma 1965 Leeuwarden M 167 (1:08:26) 1:08:32
63 » Michiel Baake 1981 Leeuwarden M 311 (1:08:20) 1:08:40
64 » Willem Nugteren 1976 Jirnsum M 453 (1:08:17) 1:08:40
65 » George-Jan Blok 1963 Nieuwehorne M 172 (1:08:41) 1:08:48
66 » Jort Oving 1991 Raerd M 518 (1:08:29) 1:08:51
67 » Peter de Jong 1972 Oranjewoud M 247 (1:08:39) 1:08:54
68 » Dijkstra Martinus 1966 Bolsward M 517 (1:08:26) 1:08:54
69 » Johan Cats 1983 Franeker M 478 (1:08:31) 1:08:56
70 » Pieter Rooda 1962 Heiligerlee M 346 (1:08:49) 1:08:59
71 » Arjen de Ruiter 1962 Goutum M 107 (1:08:57) 1:09:06
71 » Stijn de Ruiter 1995 Goutum M 109 (1:08:57) 1:09:06
73 » Richard Jonkman 1968 Leeuwarden M 300 (1:08:52) 1:09:14
74 » Berend Negerman 1954 Joure M 122 (1:08:40) 1:09:18
75 » Wieger van Keulen 1959 Leeuwarden M 192 (1:08:48) 1:09:20
76 » Rens Osinga 1972 Leeuwarden M 272 (1:09:27) 1:09:48
77 » Sytze Hilbrand Boschma 1971 IJlst M 194 (1:09:49) 1:09:52
78 » Oetse Wijma 1978 Hurdegaryp M 467 (1:09:37) 1:09:54
79 » Gerrie Boersma 1964 Twijzel M 286 (1:09:45) 1:09:59
80 » Ronald Theodorus Gerritsma 1968 Pingjum M 577 (1:09:35) 1:10:01
81 » Jaap Sjoerdsma 1973 Grou M 572 (1:09:38) 1:10:10
82 » Alco de Jong 1964 St.-Annaparochie M 462 (1:10:06) 1:10:11
83 » Gaatse Westra 1973 Leeuwarden M 564 (1:09:52) 1:10:12
84 » Edwin Boes 1972 Franeker M 461 (1:10:08) 1:10:14
85 » . Kooij Schilderwerken 1978 Joure M 471 (1:09:57) 1:10:16
86 » Johan Beintema 1959 Leeuwarden M 195 (1:09:54) 1:10:19
87 » Jan Rispens 1983 Wommels M 533 (1:10:08) 1:10:22
88 » Rob van Veen 1968 Goingarijp M 203 (1:10:29) 1:10:45
89 » Johan Kooistra 1965 Leeuwarden M 218 (1:09:55) 1:10:55
90 » Obe Veldman 1967 Jirnsum M 439 (1:10:27) 1:10:57
91 » Marcel Harderwijk 1975 Leeuwarden M 170 (1:10:24) 1:11:00
92 » Eelco van der Werff 1965 It Heidenskip M 159 (1:10:14) 1:11:05
93 » Andries Koenen 1956 Heeg M 563 (1:10:47) 1:11:06
94 » Siart Smit 1973 Leeuwarden M 276 (1:11:06) 1:11:18
95 » Niels Soeteman 1975 Amsterdam M 594 (1:10:40) 1:11:22
96 » Dries Tulner 1954 St.-Annaparochie M 513 (1:11:12) 1:11:25
97 » Rogier ten Hoope 1972 Joure M 344 (1:11:09) 1:11:34
98 » Jan Lucas Zantinge 1989 Drachten M 554 (1:11:24) 1:11:42
99 » Joeri Hendriks 1973 Franeker M 386 (1:11:25) 1:11:50
100 » Sico van der Wal 1984 Drachten M 534 (1:11:39) 1:11:53
101 » Renaldo Koopman 1981 Oldeberkoop M 415 (1:11:51) 1:11:54
102 » Ronnie Neleman 1973 Sneek M 451 (1:11:42) 1:11:56
103 » Simon Visbeek 1988 Leeuwarden M 385 (1:11:38) 1:12:00
104 » Michel Hartman 1975 Gytsjerk M 169 (1:11:30) 1:12:06
105 » Ysbrand Valkema 1971 Sneek M 433 (1:12:02) 1:12:11
106 » Willem de Graaf 1969 Leeuwarden M 325 (1:12:08) 1:12:15
106 » Durk Reinsma 1959 Wergea M 425 (1:12:06) 1:12:15
108 » Tjeerd Landman 1971 Opeinde M 332 (1:11:43) 1:12:18
109 » Hendrik Oosterhoff 1963 Heerenveen M 297 (1:11:54) 1:12:21
110 » Eedse Nauta 1967 Wijnaldum M 141 (1:12:13) 1:12:25
111 » Bareld Kuilman 1957 Eastermar M 504 (1:12:22) 1:12:39
112 » Arjen Douma 1984 Sneek M 486 (1:12:06) 1:12:43
113 » Henk Betten 1956 Leeuwarden M 151 (1:12:43) 1:12:51
114 » Sijbe Knol 1990 Berltsum M 588 (1:12:48) 1:12:51
115 » Douwe Ybema 1968 Grou M 131 (1:13:05) 1:13:11
116 » Frederik van der Sluis 1976 Joure M 219 (1:13:01) 1:13:26
117 » Geert Bos 1994 Joure M 581 (1:13:08) 1:13:32
118 » Jorn Boringa 1976 Leeuwarden M 576 (1:13:19) 1:13:42
119 » Patrick Vink 1967 Wergea M 464 (1:13:37) 1:13:49
120 » Tim. Boonstra 1960 Leeuwarden M 147 (1:13:40) 1:13:52
121 » Wim Krul 1959 Grou M 149 (1:13:51) 1:13:53
122 » Jo-Albert Kooistra 1974 Easterwierrum M 496 (1:13:43) 1:13:56
123 » Pieter Jellema 1963 Leeuwarden M 155 (1:13:48) 1:14:06
124 » Sytse Jansma 1980 Harlingen M 438 (1:13:52) 1:14:13
125 » Otto van Eysden 1957 Voorschoten M 267 (1:13:58) 1:14:18
126 » Hindrik Odinga 1984 Heerenveen M 324 (1:13:51) 1:14:25
127 » Jonne Steeman 1987 Leeuwarden M 185 (1:13:53) 1:14:32
128 » Pieter Klasen 1971 IJlst M 118 (1:14:21) 1:14:36
129 » Gerard Donker 1962 Tjalleberd M 585 (1:14:24) 1:14:43
130 » Thomas Saerens 1979 Grou M 599 (1:14:12) 1:14:46
131 » Andre van den Heuvel 1959 Leeuwarden M 309 (1:14:34) 1:14:51
132 » Marc Wijkstra 1965 Terband M 305 (1:14:51) 1:14:53
133 » Gertjan Hijstek 1965 Berltsum M 127 (1:14:54) 1:14:54
134 » Uwe Baldamus 1966 Burgum M 527 (1:14:40) 1:14:55
135 » Wietse Jonker 1951 Wommels M 318 (1:15:00) 1:15:04
136 » Andre Visser 1975 Workum M 429 (1:14:33) 1:15:05
137 » Simon Mensink 1982 Leeuwarden M 387 (1:14:41) 1:15:18
138 » Harm Postma 1953 Bitgum M 179 (1:15:15) 1:15:32
139 » Thijs van der Vegt 1957 Langelille M 173 (1:15:15) 1:15:36
140 » Jaap Rozendal 1979 Burgum M 370 (1:15:21) 1:15:39
141 » Bert kingma 1971 Leeuwarden M 264 (1:15:31) 1:15:40
142 » Mark van Keulen 1993 Stiens M 395 (1:15:12) 1:15:41
143 » Bernardus Renzema 1971 Berltsum M 551 (1:15:20) 1:15:46
144 » Jouke van der Zwaag 1967 Sneek M 449 (1:15:29) 1:15:47
145 » Jos Bos 1963 Sneek M 389 (1:15:07) 1:15:47
146 » Jacco Schipper 1974 Akkrum M 582 (1:15:35) 1:15:48
147 » Fokke Hoeksma 1967 Menaam M 231 (1:15:44) 1:15:50
148 » Jan Boersma 1943 Goutum M 236 (1:15:42) 1:15:53
149 » Jeffery Robbers 1963 Leeuwarden M 135 (1:15:52) 1:15:58
150 » Richard Stillebroer 1962 Goutum M 245 (1:15:56) 1:16:04
151 » Eric Peereboom 1972 Gorredijk M 573 (1:15:12) 1:16:04
152 » Anton Langeberg 1967 Reduzum M 150 (1:16:03) 1:16:09
153 » Pieter Siem Wijnja 1981 Boornzwaag M 434 (1:15:55) 1:16:12
154 » Hendrik de Jong 1973 Opende M 296 (1:15:57) 1:16:20
155 » Wiep van der Heide 1967 Drachten M 225 (1:16:21) 1:16:29
156 » Jeroen IJmker 1989 Groningen M 514 (1:15:58) 1:16:32
157 » Henk van der Heide 1963 Boornbergum M 593 (1:16:27) 1:16:35
158 » Henk Melker 1968 Leeuwarden M 299 (1:16:28) 1:16:50
159 » Christiaan Werkhoven 1975 Leeuwarden M 382 (1:16:14) 1:16:53
160 » René Bruinsma 1977 Leeuwarden M 111 (1:16:50) 1:16:53
161 » Freek Bron 1971 Sonnega M 590 (1:16:33) 1:16:54
162 » Jos Tempelman 1949 Goutum M 567 (1:16:25) 1:16:57
163 » Marten van Essen 1990 Hurdegaryp M 262 (1:16:28) 1:17:04
163 » Johannes Heesterman 1992 Drachten M 263 (1:16:28) 1:17:04
165 » Reinder Tel 1959 Surhuizum M 338 (1:17:09) 1:17:15
166 » Ed van Beveren 1952 Emmeloord M 454 (1:17:07) 1:17:15
167 » Marco Bays 1946 Surhuisterveen M 558 (1:17:18) 1:17:25
167 » Loet Rosenthal 1966 Nieuwegein M 366 (1:16:50) 1:17:25
169 » Hans Bonnema 1963 Dronryp M 102 (1:17:05) 1:17:30
170 » Jan Bouma 1959 Grou M 579 (1:16:56) 1:17:31
171 » Roelof van Marrum 1970 Franeker M 352 (1:17:20) 1:17:32
172 » Klaas Kampen 1964 Sneek M 258 (1:17:05) 1:17:34
173 » Lex Staarman 1958 Leusden M 343 (1:17:20) 1:17:37
174 » Jan Brandsma 1966 Sneek M 110 (1:17:09) 1:17:37
175 » Leo Staarman 1960 Leusden M 376 (1:17:20) 1:17:37
176 » Nico Sikkes 1957 Nieuwebrug M 377 (1:17:31) 1:17:40
177 » Jan Wester 1968 Drachtstercompagnie M 398 (1:17:36) 1:17:47
178 » Lammert Kort 1969 Roden M 337 (1:17:28) 1:17:52
179 » Jan Veenstra 1965 Nes gem Boarnsterhim M 570 (1:17:46) 1:17:55
180 » André van Dijk 1964 Grou M 362 (1:17:46) 1:17:59
181 » Erik brander 1969 Haule M 334 (1:17:31) 1:18:00
182 » Erik Meulen 1984 Leeuwarden M 458 (1:17:40) 1:18:00
183 » Jeroen Wijkstra 1975 Leeuwarden M 524 (1:17:30) 1:18:09
184 » Haaije Jorritsma 1957 Grou M 583 (1:18:06) 1:18:18
185 » Luuk Jeeninga 1978 Leeuwarden M 251 (1:18:12) 1:18:25
186 » Riekend Koopman 1954 Bontebok M 416 (1:18:14) 1:18:34
187 » Esmond Bakker 1970 Grou M 520 (1:18:07) 1:18:34
188 » Henk Sterk 1958 Gauw M 529 (1:18:16) 1:18:37
189 » Bennie Miedema 1961 Leeuwarden M 315 (1:18:25) 1:18:38
190 » Ale Hijma 1957 Grou M 561 (1:18:27) 1:18:43
191 » Hans Wiersma 1962 Drachten M 598 (1:18:43) 1:18:46
192 » Klaas Bos 1966 Joure M 580 (1:18:28) 1:18:53
193 » T.P. de Vries 1958 Weidum M 597 (1:18:48) 1:19:01
194 » Pim van Dieken 1956 Akkrum M 361 (1:18:37) 1:19:12
195 » Kees Geelen 1957 Heerenveen M 500 (1:18:47) 1:19:13
196 » Marten van der Wal 1966 It Heidenskip M 160 (1:18:30) 1:19:19
197 » Tjalling Westerhuis 1967 Leeuwarden M 432 (1:19:15) 1:19:38
198 » Rutger Beckers 1987 Leeuwarden M 400 (1:19:09) 1:19:40
199 » Gjalt de Groot 1954 Grou M 557 (1:19:35) 1:19:41
200 » Axel Walta 1970 Grou M 113 (1:19:28) 1:19:44
201 » Kees Versprille 1953 Burgum M 351 (1:19:30) 1:20:01
202 » Piet Sikkema 1961 Grou M 120 (1:19:25) 1:20:06
203 » Tijmen Velsma 1959 Dronryp M 515 (1:19:34) 1:20:07
203 » Douwe Dijkstra 1947 Oosterwolde Fr M 369 (1:19:39) 1:20:07
205 » Edgar Koster 1975 Lelystad M 261 (1:19:45) 1:20:10
206 » Sjoerd Sol 1962 Emmeloord M 452 (1:20:19) 1:20:27
207 » Johannes Wiersma 1971 Terkaple M 589 (1:20:18) 1:20:29
208 » Jeen Holwerda 1968 Earnewald M 457 (1:19:57) 1:20:37
209 » Arjo van Lier 1960 Hilaard M 223 (1:20:23) 1:20:51
210 » Erik Gorter 1970 Rottevalle M 379 (1:20:39) 1:20:51
211 » Harold ten Dam 1974 Drachten M 435 (1:20:27) 1:20:51
212 » Klaas Kalma 1968 Haskerhorne M 526 (1:20:38) 1:21:06
213 » Martin de Vries 1963 Groningen M 424 (1:20:37) 1:21:10
214 » Jan Eising 1964 Assen M 423 (1:20:37) 1:21:10
215 » Arie Hoogsteen 1977 Leeuwarden M 460 (1:21:00) 1:21:12
216 » Cor Kloostra 1963 Mantgum M 575 (1:20:50) 1:21:25
217 » Ane de Jong 1963 Leeuwarden M 205 (1:21:10) 1:21:25
218 » Gerben Yedema 1959 Leeuwarden M 207 (1:21:11) 1:21:26
219 » Jan Feenstra 1991 Friesland M 578 (1:21:04) 1:21:34
220 » Jan Panhuis 1946 Leeuwarden M 186 (1:21:26) 1:21:34
221 » Gerard Ganzevoort 1967 Goutum M 420 (1:21:23) 1:21:45
222 » Pieter Gietema 1972 Joure M 356 (1:21:20) 1:21:46
223 » Berend Schaap 1948 Gytsjerk M 269 (1:21:05) 1:21:46
224 » Wim Manshande 1958 Harlingen M 104 (1:21:39) 1:21:55
225 » Klaas Peereboom 1953 Heerenveen M 488 (1:21:25) 1:22:05
226 » Geert Teitsma 1956 Grou M 198 (1:21:46) 1:22:08
227 » Dick van der Vuurst 1964 Akkrum M 176 (1:21:40) 1:22:19
228 » Martin Treub 1955 Makkum Fr M 446 (1:21:51) 1:22:25
229 » Eric Ringma 1964 Sneek M 404 (1:22:06) 1:22:29
230 » André Philips 1966 Heerenveen M 115 (1:21:53) 1:22:30
231 » Age Knol 1958 Berltsum M 233 (1:22:26) 1:22:31
232 » Sven Heslinga 1995 Hijum M 221 (1:22:02) 1:22:36
233 » Jan van der wal 1975 Leeuwarden M 538 (1:21:57) 1:22:36
234 » Nico Kuiper 1968 Sneek M 210 (1:22:02) 1:22:40
235 » GM Patist 1967 Sneek M 217 (1:22:02) 1:22:40
236 » Klaas Kuilman 1956 Boksum M 468 (1:22:27) 1:22:45
237 » Sido Martens 1949 Leeuwarden M 132 (1:22:31) 1:22:58
238 » Thom Rijpstra 1975 Ureterp M 319 (1:22:28) 1:23:03
239 » Geert Baar 1966 Grou M 600 (1:22:42) 1:23:08
240 » Harry Meijer 1951 Leeuwarden M 470 (1:22:55) 1:23:10
241 » René Keuter 1978 Leeuwarden M 436 (1:23:13) 1:23:37
242 » Seth Dorenbos 1971 Leeuwarden M 544 (1:23:23) 1:23:54
243 » Auke Peringa 1961 Goutum M 103 (1:23:37) 1:24:07
244 » Jelle de Vries 1969 Leeuwarden M 228 (1:23:38) 1:24:08
245 » Ruud Glas 1963 Wirdum Fr M 569 (1:23:39) 1:24:08
246 » Jan van der Ploeg 1960 Stiens M 302 (1:23:56) 1:24:16
247 » Eric Pronk 1966 Leeuwarden M 301 (1:24:05) 1:24:22
248 » Wietze Hofman 1963 It Heidenskip M 232 (1:23:59) 1:24:29
249 » Jan Verschuren 1954 Almere M 539 (1:24:00) 1:24:34
250 » Raoul molog 1976 Leek M 472 (1:24:25) 1:24:37