Gör mer av ditt arrangemang

För att du ska kunna göra det bästa möjliga av ditt lopp erbjuder vi följande tilläggstjänster:

  • Anmälningssystem
  • Personlig målgångsvideo
  • Diplom via egen skrivare
  • Trycksaker
  • Packning och logistik
  • Storbildsskärmar för liveresultat och annonsering

default01

Racetimer har ett komplett anmälningssystem…

…som är integrerat med tidtagningssystemet. Betalningen sker via direkt banköverföring eller kortbetalning. En bekräftelse på anmälan skickas med e-post till respektive deltagare. Via tilläggstjänsterna kan den tävlande se sig själv springa i mål i den egna datorn eller mobilen och skriva ut sitt eget diplom.

Vi trycker…

…nummerlappar, inbjudningar, reklam, informationsblad, foldrar och allt annat en idrottsklubb kan behöva till loppet – och under resten av året. Produktionen sker digitalt, i eget tryckeri i Norrköping.

default04

default02

Packning och logistik…

…kan också överlåtas på oss. Vi packar nummerlappar med chip, säkerhetsnålar samt eventuell reklam eller information och ser till att allt kommer fram i tid.

På storbildsskärmar…

…kan du visa liveresultat och erbjuda sponsorer annonsplats – alltså, både en möjlighet att förhöja värdet av arrangemanget och att öka sponsorintäkterna.

default03

Säkra tider och enkel hantering. Tidtagning